วันนี้คุณตรวจสุขภาพดิสก์ของคุณหรือยัง

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7 อาจยังไม่คุ้นเคยว่า เราจะตรวจสอบสุขภาพของดิสก์ (Hard disk) ได้อย่างไร โดยส่วนตัวแล้ว เราควรตรวจสอบดิสก์อย่างน้อยเดือนละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาล่วงหน้าเวลาทำงานจะได้ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก ดิสก์อยู่ในสภาพไม่พร้อม เราเรียกดิสก์ที่มีปัญหาว่า Bad Sector (บางส่วนของดิสก์มีปัญหา)

วิธีการตรวจสอบดิสก์ใน Windows 7


Check Disk Windows 7

  1. กดปุ่ม Windows logo + E เพื่อเปิด Windows Explorer
  2. คลิกขวาเลือกดิสก์ที่ต้องการตรวจสอบ เช่น drive C: เป็นต้น
  3. เลือกคำสั่ง Properties
  4. คลิกแท็ป Tools
  5. เลือกคำสั่ง Check now
  6. คลิกปุ่ม Start
  7. รอผลลัพธ์ที่แสดงว่า ดิสก์ของคุณมีปัญหาหรือไม่

แค่นี้คุณก็สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับดิสก์ได้บางส่วนแล้ว


Menu