สำหรับผู้มีปัญหาการมองเห็นใน Windows 7

ความสามารถอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของ Windows 7 คือ สามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้ ทำให้การมองเห็นสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้มีปัญหาด้านสายตา หรือสำหรับคนสูงอายุโดยเฉพาะ ใน Windows 7 เราสามารถปรับขนาดที่แสดงบนหน้าจอ Windows ได้ 3 ระดับคือ ขนาดปกติ 100% ขนาดกลาง 125% และขนาดใหญ่ 150%

วิธีการปรับขนาดตัวอักษรใน Windows 7

  1. คลิกปุ่ม Start
  2. คลิกเลือก Control Panel
  3. คลิกเลือก Apperance and Personalization
  4. คลิกเลือกคำสั่ง Display
  5. คลิกเลือกปรับขนาดตามต้องการ
  6. จากนั้นคลิกปุ่ม Apply
  7. จะมีหน้าต่างแสดงให้ Lock Off
  8. ให้คลิกปุ่ม Lock off now
  9. จากนั้นให้คลิก Lock on เพื่อเข้าหน้า Windows ใหม่

ถ้าไม่ถูกใจขนาดของตัวอักษร สามารถปรับขนาดได้ใหม่ตามความต้องการของคุณ เพียงแค่ทำตามขั้นตอนข้างต้นใหม่อีกครั้ง

Change text size windows 7


Menu