วิธีลบ Windows.old หลังจาก upgrade Windows แล้วสำหรับท่านที่ upgrade เป็น Windows 10 โดยการ upgrade ไม่ใช่การ install ใหม่นั้น หากสังเกตจะพบ folder Windows.old ที่เกิดจากการ backup ในระหว่างที่มีการ upgrade ประโยชน์คือให้เราสามารถ load Windows เดิมกลับมาใช้ได้เมื่อต้องการ แต่จะมี backup นี้เฉพาะการ upgrade แบบ custom ที่ไม่มีการ format เท่านั้น หากไม่ต้องการ จะลบออกได้อย่างไร?

บนเครื่องที่มี harddisk ขนาดใหญ่ เช่น 500GB หรือ 1TB นั้น อาจไม่รู้สึกจำเป็นที่จะต้องลบ Windows.old นี้ออก แต่สำหรับ notebook ที่ใช้ SSD ที่อาจมีพื้นที่เพียง 60GB หรือ 120GB นั้น การเก็บ Windows.old ที่ใช้พื้นที่ 10GB-15GB หรือมากกว่านั้น ออกจะเป็นการเสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์ การที่จะลบ Windows.old นี้ไม่สามารถลบผ่าน File Explorer ได้ ให้ดูวิธีการลบตามนี้;

1. เปิด File Explorer, คลิ๊กขวาบน drive ที่มี Windows.old โดยปกติแล้วเป็น drive C:, เลือก Properties

วิธีลบ Windows.old หลังจาก upgrade Windows แล้ว

2. ที่ tab General, คลิ๊ก Disk Cleanup

วิธีลบ Windows.old หลังจาก upgrade Windows แล้ว

3. มีสถานะแสดงการค้นหาขึ้นมา รอสักครู่

วิธีลบ Windows.old หลังจาก upgrade Windows แล้ว

4. มีหน้าต่างแสดงตัวเลือกที่ต้องการลบ คลิ๊กที่ปุ่ม Clean up system files

วิธีลบ Windows.old หลังจาก upgrade Windows แล้ว

5. มีสถานะแสดงการค้นหาขึ้นมา รอสักครู่

วิธีลบ Windows.old หลังจาก upgrade Windows แล้ว

6. มีหน้าต่างแสดงตัวเลือกที่ต้องการลบ คลิ๊กเลือก Previous Windows installation(s)
จากรูป จะเห็นว่าใช้พื้นที่ถึง 14GB

วิธีลบ Windows.old หลังจาก upgrade Windows แล้ว

7. เลื่อนดูตัวเลือกต่าง ๆ คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการลบได้ตามต้องการ
จากรูป คลิ๊กเลือก Temporary Windows installation files ที่ใช้พื้นที่อีก 1GB
เมื่อเลือกได้ตามต้องการแล้ว คลิ๊กปุ่ม OK

วิธีลบ Windows.old หลังจาก upgrade Windows แล้ว

8. มีข้อความให้ยืนยัน คลิ๊กปุ่ม Delete Files

วิธีลบ Windows.old หลังจาก upgrade Windows แล้ว

9. มีข้อความให้ยืนยันอีกครั้ง โปรดทราบไว้ว่า หลังจากนี้แล้ว จะไม่สามารถเรียก Windows เก่ากลับมาได้อีกตลอดกาล
คลิ๊กที่ปุ่ม Yes หากตัดสินใจแล้วว่าต้องการลบจริง ๆ
รอสักครู่ จนหน้าต่างแสดงสถานะปิด เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

วิธีลบ Windows.old หลังจาก upgrade Windows แล้ว


Menu