Feature นี้เหมาะสำหรับการทำงานที่ยุ่งเหยิง มีความจำเป็นต้องเปิดหน้าต่างทำงานคราวละหลาย ๆ หน้าต่าง และยิ่งกว่านั้น อาจเป็นงานที่อยู่คนละกลุ่ม ที่อยากแบ่งกลุ่มเพื่อป้องกันความสับสนอีกด้วย Multiple Desktops นี้เข้ามาช่วยโดยการสร้าง Virtual Desktop ที่คุณสามารถสร้างเพิ่มได้ แล้วลากหน้าต่างของงานที่ต้องการไปวางไว้ Virtual Desktop นั้น ๆ ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าใช้สำหรับการแบ่งกลุ่มหน้าต่างของงานที่เปิดไว้เท่านั้น ส่วน file งานที่ save ไว้ใน Desktop จริง หรือ folders ใด ๆ ก็ยังคงตามเดิม

Multiple virtual desktops

วิธีใช้งาน Multiple virtual desktops

1. กดปุ่ม ปุ่ม Windows และปุ่ม Tab 

2. ด้านล่างของจอ แสดง Desktop ปัจจุบัน ด้านบน แสดงงานที่เปิดไว้ของ Desktop นั้น ๆ 

3. ถ้าต้องการสร้าง Virtual Desktop เพิ่ม ให้ click ที่ + New Desktop ที่อยู่ทางด้านมุมล่างขวา

4. ถ้าต้องการลบ Virtual Desktop ออก ให้เลื่อน mouse ไปที่ Virtual Desktop ที่ต้องการ แล้ว click X ปิดได้เลย

 


Menu