เป็นการต่อยอดจาก Windows 7 ที่แบ่งได้เพียงซ้าย-ขวา 2 ส่วน วิธีการก็คล้ายกัน คือ click+hold (คลิ๊กซ้ายค้างไว้) ที่ tab ของหน้าต่างที่ต้องการ ลากไปปล่อย ถ้าปล่อยไว้ที่มุมจอก็ได้เป็น 4 ส่วน ปล่อยด้านข้างก็ได้ 2 ส่วน และสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนได้ด้วย เช่น หน้าต่างที่หนึ่งเต็มครึ่งด้านซ้าย หน้าต่างที่สองและสาม แบ่งกันคนละมุมทางขวา

Snap Assist แบ่งจอออกเป็น 4 มุม 4 ส่วน


Menu