ผู้ใช้ทั่ว ๆ ไป ไม่น่าจะรู้จัก และไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงจาก Command Prompt ถ้าจะบอกว่าเป็นคำสั่งผ่าน DOS ก็อาจจะยิ่งงงเข้าไปอีก เอาเป็นว่า เป็นการ switch เข้าไปที่หน้าจอดำ ๆ เพื่อใช้พิมพ์คำสั่งก็แล้วกัน สำหรับผู้ที่ยังใช้ Command Prompt นั้นจะต้องชอบความสามารถใหม่ที่มีอยู่ใน Windows 10 นี้ คือ เราสามารถ copy text และ paste ระหว่างส่วนของ Command Prompt และ Windows ได้ และมี Options เพิ่มเติมไปจากเดิม (click ขวาที่กรอบด้านบน เลือก Properties)

Command prompt on Windows 10


Menu