อัพโหลดไฟล์วีดีโอเข้า Facebook

การใช้งาน Facebook นอกเหนือจากรูปภาพแล้ว เรายังสามารถนำไฟล์วีดีโอเข้าไปแบ่งปันใน Facebook ได้อีกด้วย ส่วนขั้นตอนในการอัพโหลด ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากการอัพโหลดรูปภาพมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไฟล์วีดีโอส่วนใหญ่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มาก ดังนั้น Facebook จึงมีการจำกัดขนาดของวีดีโอ ไม่เกิน 100 MB หรือ 2 นาที ต่อไฟล์นั้นเอง

วิธีการอัพโหลดวีดีโอเข้า Facebook


Upload Video File to Facebook

  1. คลิกเมนู Profile
  2. ในแท็ป Wall บรรทัดของ "Attach" ให้คลิกปุ่มไอคอน Video
  3. จะเห็นว่า Facebook อนุญาตให้เขาอัดโหลดภาพได้ 2 วิธีคือ
    • Record a Video - สำหรับกอัพโหลดผ่านทางกล้อง Web Cam ที่ติดตั้งไว้กับคอมพิวเตอร์ของเรา
    • Upload a Video - สำหรับการอัพโหลดไฟล์วีดีโอ ขนาดไม่เกิน 100 MB หรือประมาณ 2 นาที
  4. ทดสอบคลิกหัวข้อ Upload a Video
  5. คลิกเลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการ
  6. คลิกปุ่ม Share

ขนาดของไฟล์วีดีโอที่ถูกจำกัดโดย Facebook แต่ก่อนก็สามารถอัพโหลดได้เป็น GB เลย แต่อาจเป็นเพราะความนิยมของ Facebook ทำให้เกิดข้อจำกัดนี้ก็เป็นได้

?


Menu