ข้อความใน Facebook

เราสามารถนำข้อความของเพื่อนๆ คนอื่น มาแชร์ในหน้า Profile ของเราได้ เพื่อให้เพื่อนๆ ของเราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือดูรายละเอียดได้ด้วย

Share เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างให้เว็บของเรา มีบทความ หรือข้อความที่น่าสนใจ และสามารถเพิ่ม Friends ได้อีกทางหนึ่ง :)

Share Facebook

วิธีการ Share ข้อความจากเพื่อนอื่นๆ

  1. เลือกเพื่อนที่ต้องการดึงข้อความ
  2. คลิกคำว่า ?Share? ในหัวข้อที่เราต้องการ
  3. จะปรากฏหน้าต่าง ?Post to Profile? ?ให้เรากรอกรายละเอียดที่ต้องการพูดถึงหัวข้อนี้
  4. คลิกปุ่ม Share
  5. จากนั้นข้อความนี้จะไปปรากฏที่หน้า Profile ของเราอัตโนมัติ

?


Menu