วิธีถอดถอนโปรแกรมที่ไม่ต้องการออกใน iPad

สำหรับผู้ใช้งานไอแพดทุกคน เชื่อว่าคงมีความต้องการเหมือนผมในเรื่องของการถอดถอนโปรแกรม (Delete App) ที่ไม่ต้องการออก เพราะบางครั้งเราอาจ Download โปรแกรม (ฟรี) มาใช้งาน แต่ผลที่ได้ยังไม่ถูกใจนัก จึงอยากจะเอาออกไปบ้าง เพราะจะช่วยให้พื้นที่ในดิสก์ว่างลงบ้าน

Delete App iPad

วิธีถอดถอนโปรแกรมใน iPad

  1. แตะปุ่มไอคอนโปรแกรมใดๆ ที่ต้องการถอดถอน
  2. ปุ่มไอคอนจะสั่นดุ๊กดิ๊กไปมา
  3. ให้กดปุ่ม วงกลมและมีกากบาทด้านบนซ้ายมือ (x)
  4. จะพบหน้าต่างแจ้งว่า? ?Delete ?XXX? ?(XXX คือชื่อโปรแกรมที่ต้องการถอดถอน)
  5. ให้กดปุ่ม ?Delete? เพื่อยืนยันการลบได้ทันที
  6. กดปุ่ม Home Screen เพื่อปิดการใช้งาน

แค่นี้ก็ช่วยให้ iPad ของคนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นได้บ้างแล้วครับ แถมยังช่วยกำจัดโปรแกรมที่ไม่ต้องการออกได้อีกด้วย? ในกรณีที่ App นั้นๆ ไม่มีสัญลักษณ์กากบาท แสดงว่า App นั้นๆ ไม่สามารถถอดถอนได้น่ะครับ เพราะเป็น Appp ที่มาพร้อมกับเครื่อง iPad ครับ


Menu