แก้ปัญหาต่อ Wireless ไม่ได้บน iPad

เรื่องนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงจากคนที่ใช้งาน iPad โดยปัญหาที่เกิดขึ้นคือ มีการนำ iPad ไปใช้งานที่บ้านและที่ต่างประเทศ วันนี้ไปต่างประเทศ และมีการเชื่อมต่อสัญญาณ wireless ก็สามารถเชื่อมต่อได้ปกติ? แต่พอกลับเมืองไทย ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ทั้งๆ ที่ก็เคยใช้งานได้ปกติ

ปัญหานี้น่าจะมาจากการเชื่อมต่อ wireless ที่ต่างประเทศแล้วมีค่ากำหนดบางอย่างค้างบนเครื่อง แนวทางแก้ไขก็คือ ให้การทำ reset ค่าที่ค้างออก โดยทำตามดังนี้

วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wireless บน iPad

  1. เข้าหน้า Home Screen
  2. แตะปุ่ม Settings
  3. แตะปุ่ม General
  4. แตะหัวข้อ Reset (ด้านล่างสุดของคอลัมภ์ด้านขวามือ)
  5. ให้แตะหัวข้อ ?Reset Network Settings?
  6. ถ้ามีการใส่ รหัสผ่านของเครื่อง จะมีหน้าต่างแสดงให้ใส่รหัสผ่าน
  7. จะมีหน้าต่างแจ้งว่า ?Reset Network Settings?
  8. ให้แตะเลือกไอคอน ?Reset?

ให้ทดสอบการเชื่อมต่อ wireless ใหม่อีกครั้ง


Menu