อีกหนึ่งวิธีตกแต่งตัวอักษรด้วย Photoshop

Stroke Text

อีกหนึ่งเทคนิคสำหรับการตกแต่งข้อความ หรือตัวอักษร นั่นหนึ่งคือการใส่ขอบของตัวอักษร ซึ่งทำให้ตัวอักษรดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โปรแกรม photoshop ได้เตรียมเครื่องมือช่วยในการใส่ขอบของตัวอักษรไว้ให้แล้ว และสามารถใช้งานได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วย

วิธีการเพิ่มขอบของตัวอักษร

Stroke setup

 1. สร้างงานขึ้นมาใหม่
 2. คลิกเลือกเครื่องมือ "Type Tool"
 3. คลิกไปบริเวณพื้นที่ว่างๆ ของเอกสาร
 4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เช่น? Stroke Text เป็นต้น
 5. มาที่หน้าต่าง layers คลิกขวาที่ Layers ข้อความนี้
 6. layer stroke text

 7. เลือกคำสั่ง Blending Options
 8. คลิกเลือก Stroke และกดปุ่ม OK
 9. ถ้าต้องการปรับแต่งขอบในรูปแบบอื่นๆ ให้คลิก Stroke
 10. รายละเอียดของหน้าต่างด้านขวาจะเปลี่ยนไป
  • ถ้าต้องการปรับความเข้มของขอบ ให้คลิก Opacity
  • ถ้าต้องการปรับความหนาของขอบ ให้คลิกเลือก Size
  • ถ้าต้องการเปลี่ยนสีของเงา ให้คลิกเลือกกล่องสีหรือ Color
 11. คลิก OK เพื่อยืนยันการแก้ไข

ต้องลองปรับแต่งกันดูตามความพอใจได้เลยครับ จะได้คล่องๆ??

 


Menu