สำหรับผู้ใช้งาน Photoshop ทุกท่าน

Shadow text

การตกแต่งข้อความ หรือตัวอักษร สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการใส่เงา ซึ่งทำให้ตัวอักษรดูมีมิติ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โปรแกรม photoshop ได้เตรียมเครื่องมือช่วยในการเพิ่มเงาของตัวอักษรไว้ให้แล้ว และสามารถใช้งานได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสี และความเข้มของเงาได้อีกด้วย

วิธีการใส่เงาให้กับตัวอักษร

Shadow text

 1. สร้างงานขึ้นมาใหม่
 2. คลิกเลือกเครื่องมือ "Type Tool"
 3. คลิกไปบริเวณพื้นที่ว่างๆ ของเอกสาร
 4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เช่น? Shadow Text เป็นต้น
 5. มาที่หน้าต่าง layers คลิกขวาที่ Layers ข้อความนี้
 6. เลือกคำสั่ง Blending Options
 7. คลิกเลือก Drop Shadow และกดปุ่ม OK
 8. ถ้าต้องการปรับแต่งเงาในรูปแบบอื่นๆ ให้คลิก Drop Shadow
 9. รายละเอียดของหน้าต่างด้านขวาจะเปลี่ยนไป
  • ถ้าต้องการปรับความห่างของเงากับตัวอักษร ให้คลิก Distance
  • ถ้าต้องการปรับความหนาของเงา ให้คลิกเลือก Size
  • ถ้าต้องการเปลี่ยนสีของเงา ให้คลิกเลือกกล่องสีหรือ Color
 10. คลิก OK เพื่อยืนยันการแก้ไข

ต้องลองปรับแต่งกันดูตามความพอใจได้เลยครับ จะได้คล่องๆ?

 


Menu