ในระบบคอมพิวเตอร์เราสามารถกแยกแยะโหมดสีออกเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายประเภท ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนการเรียนรู้การแก้ไขภาพด้วย Photoshop จึงควรทำความเข้าใจเรื่อง mode สีให้ดีก่อน จะทำเรียนรู้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โหมดสี RGB คืออะไร

ย่อมาจาก Red Green Blue แสงสีขาวจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิยต์ เกิดจากการผสมสีของแม่สีสามสีคือ แดง เขียวและน้ำเงิน ซึ่งเหมือนกับสีที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งโหมดสี RGB นี้ เหมาะสำหรับการนำภาพไปเป็น ฟิล์มสไลด์/เนกาตีฟ เวลาใช้งานใน Photoshp ส่วนใหญ่เราจะใช้ Mode RGB ในการทำงาน ดังนั้นเวลาเข้าไปแก้ไขภาพและไม่สามารถทำงานบางอย่างได้ ให้ลองคลิกเข้าไปดูหัวข้อ Mode ปัจุจบันทีเราทำงานอยู่ อาจไม่ถูกต้องก็ได้ (ดูวิธีการเปลี่ยน Mode ด้านล่าง)

โหมดสี CMYK คืออะไร

ย่อมาจาก Cyan Megenta Yellow Black เป็นลักษณะโหมดสีที่เหมาะสำหรับใช้ในงานสิ่งพิมพ์?ที่ต้องการความละเอียดสูง?และได้สีที่ไม่ผิดเพี้ยน

โหมดสี Index คืออะไร

โหมดสีที่เหมาะสำหรับการทำภาพบน web โดยจะมีความละเอียดของสีไม่เกิน 256 สี ทุกครั้งที่คุณแปลงภาพจากโหมดสีอื่นๆ มาเป็น Index โปรแกรมจะทำการตรวจสอบรหัสสีที่ได้ โดยถ้าค่าสีใดไม่มีจะถูกแปลงเป็นสีใกล้เคียงให้อัตโนมัติ ดังนั้นภาพที่ได้จะให้ความสวยงามที่ใกล้เคียงของเดิม และทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงด้วย

การปรับแต่งโหมดสีใน Photoshop

เราสามารถปรับเปลี่ยน Mode ที่ของภาพที่เรากำลังแก้ไขอยู่ได้ โดยสามารถ

  1. คลิกเมนู Image
  2. เลือกเมนู Mode
  3. จากนั้นคลิกเลือกโหมดสีได้ตามต้องการ

หมายเหตุ ขั้นตอนคำสั่งข้างต้น สามารถนำไปใช้งานได้กับ Adobe Photoshop ได้ทุกๆ เวอร์ชั่น

?


Menu