รูปแบบตัวอักษรนูน สไตล์ Emboss

Emboss Font in Photoshop

วิธีที่จะสร้างตัวอักษรนูนในรูปแบบที่เรียกว่า Emboss นั้น เราสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เวอร์ชั่นเก่าๆ เช่น Photoshop 7 เป็นต้น สามารถทำได้เช่นกัน โดยใช้คำสั่งที่อยู่ใน Blending Options ที่เลือกจาก Layer ข้อความนั้นๆ (ถ้า Layer ไม่แสดง ให้กดปุ่ม F7) สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการทำ สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนการสร้างอักษรนูนใน Photoshop

Blending Options Photoshop

 1. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshp และเลือกไฟล์ New
 2. คลิกเลือกเครื่องตัว "Type Tool" หรือสัญลักษณ์ตัวอักษร "T"
 3. คลิกที่เอกสารว่างๆ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ
 4. ใส่สีตามต้องการ
 5. จากนั้นให้ดูที่หน้าต่าง 'Layer" คลิกขวาที่ Layer ของข้อความที่พิมพ์ไว้ เลือกคำสั่ง "Blending Options"
 6. จะได้หน้าต่างแสดงรายละเอียดต่างๆ ของ Layer Style ดังภาพประกอบด้านบน
 7. ให้คลิกเลือกให้มีเครืองหมายถูกหน้าข้อความ
  • Bevel and Emboss
  • Contour
 8. จากนั้นคลิกปุ่ม OK

เสร็จแล้วครับ ทำได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ให้ลองอ่านรายละเอียดตั้งแต่หัวข้อ 1 ใหม่และลองทำช้าๆ ดูน่ะครับ แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องของ Layer ให้อ่านหัวข้อนี้ครับ Layer พื้นฐานสำคัญที่ต้องรู้สำหรับ Photoshop

?


Menu