การใช้ Office 2007

Microsoft Office ถือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่แทบจะติดตั้งไว้ทุกเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เพราะเป็นชุดโปรแกรมที่รวมโปรแกรมสำคัญ ๆ ไว้อย่างเช่น โปรแกรมจัดทำเอกสาร Word, จัดทำตารางบัญชีและการคำรวณ Excel, นำเสนอข้อมูล PowerPoint โดยบทความในหมวดนี้ จะแนะนำการใช้โปรแกรมเหล่านี้ที่อยู่ในเวอร์ชั่น Office 2007 ด้วยตัวอย่างการใช้งานในจุดต่าง ๆ เพื่อให้คุณมีความเข้าใจและนำไปใช้งานได้อย่างดี

Filter
Display # 
Title Hits
วิธีสั่งพิมพ์ใน PowerPoint 2007 แบบไม่ธรรมดา 88029
วิธีสั่งพิมพ์ให้ได้ หัวคอลัมภ์ หรือแถวใน Excel 2007 51391
วิธีเขียนสูตร สมการใน Word 2007 132682
วิธีแปลงข้อมูลในตารางเป็นข้อความ Word 2007 41911
วิธีใช้งาน Microsoft Excel Template 50591
วิธีใส่รูปภาพใน Microsoft Office 2007 25257
วิธีใส่ลายน้ำใน Word 2007 129898
สร้าง Drop-Down List ใน Excel 132775
สร้าง Organization Chart ใน Microsoft Office 2007 88993
สร้าง Template ไว้ใช้เองใน Word 2007 69436
สร้างจดหมายเวียนใน Word 2007 198489
สร้างปกรายงานใน Word 2007 192713
สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบตามใจ ใน PowerPoint 2007 130196
สร้างสารบัญอัตโนมัติใน Word 2007 124062
สร้างเอกสาร Word แบบมืออาชีพ 133351
สลับการแสดงข้อมูล Column เป็น Row ใน Excel 2007 66118
สำรองข้อมูลใน Microsoft Outlook 2007 25540
สำรองข้อมูลใน Microsoft Outlook 2007 ด้วยคำสั่ง Archive 32287
สำเนาเมล (ซ่อน) ให้ผู้อื่นใน Outlook 2007 25856
ส่งเทียบเชิญใน Microsoft Outlook 2007 16911
ส่งเมลผิด เรียกกลับได้ใน Outlook 2007 74362
หน้าตา Microsoft Excel 2007 41310
เค้าโครงหรือ Layout ใน PowerPoint 2007 28893
เปลี่ยนธีมหรือชุดสีใน PowerPoint 2007 34423
เพิ่ม E-mail Account ใน Microsoft Outlook 2007 42490

Menu