การใช้ Office 2007

Microsoft Office ถือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่แทบจะติดตั้งไว้ทุกเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เพราะเป็นชุดโปรแกรมที่รวมโปรแกรมสำคัญ ๆ ไว้อย่างเช่น โปรแกรมจัดทำเอกสาร Word, จัดทำตารางบัญชีและการคำรวณ Excel, นำเสนอข้อมูล PowerPoint โดยบทความในหมวดนี้ จะแนะนำการใช้โปรแกรมเหล่านี้ที่อยู่ในเวอร์ชั่น Office 2007 ด้วยตัวอย่างการใช้งานในจุดต่าง ๆ เพื่อให้คุณมีความเข้าใจและนำไปใช้งานได้อย่างดี

Filter
Display # 
Title Hits
วิธีสั่งพิมพ์ใน PowerPoint 2007 แบบไม่ธรรมดา 88922
วิธีสั่งพิมพ์ให้ได้ หัวคอลัมภ์ หรือแถวใน Excel 2007 52802
วิธีเขียนสูตร สมการใน Word 2007 133977
วิธีแปลงข้อมูลในตารางเป็นข้อความ Word 2007 43017
วิธีใช้งาน Microsoft Excel Template 52576
วิธีใส่รูปภาพใน Microsoft Office 2007 25826
วิธีใส่ลายน้ำใน Word 2007 130860
สร้าง Drop-Down List ใน Excel 135282
สร้าง Organization Chart ใน Microsoft Office 2007 92794
สร้าง Template ไว้ใช้เองใน Word 2007 70283
สร้างจดหมายเวียนใน Word 2007 199900
สร้างปกรายงานใน Word 2007 196689
สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบตามใจ ใน PowerPoint 2007 130974
สร้างสารบัญอัตโนมัติใน Word 2007 125058
สร้างเอกสาร Word แบบมืออาชีพ 133908
สลับการแสดงข้อมูล Column เป็น Row ใน Excel 2007 67157
สำรองข้อมูลใน Microsoft Outlook 2007 26025
สำรองข้อมูลใน Microsoft Outlook 2007 ด้วยคำสั่ง Archive 33216
สำเนาเมล (ซ่อน) ให้ผู้อื่นใน Outlook 2007 26576
ส่งเทียบเชิญใน Microsoft Outlook 2007 17411
ส่งเมลผิด เรียกกลับได้ใน Outlook 2007 74968
หน้าตา Microsoft Excel 2007 41994
เค้าโครงหรือ Layout ใน PowerPoint 2007 30736
เปลี่ยนธีมหรือชุดสีใน PowerPoint 2007 35334
เพิ่ม E-mail Account ใน Microsoft Outlook 2007 43006

Menu