การใช้ Office 2007

Microsoft Office ถือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่แทบจะติดตั้งไว้ทุกเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เพราะเป็นชุดโปรแกรมที่รวมโปรแกรมสำคัญ ๆ ไว้อย่างเช่น โปรแกรมจัดทำเอกสาร Word, จัดทำตารางบัญชีและการคำรวณ Excel, นำเสนอข้อมูล PowerPoint โดยบทความในหมวดนี้ จะแนะนำการใช้โปรแกรมเหล่านี้ที่อยู่ในเวอร์ชั่น Office 2007 ด้วยตัวอย่างการใช้งานในจุดต่าง ๆ เพื่อให้คุณมีความเข้าใจและนำไปใช้งานได้อย่างดี

Filter
Display # 
Title Hits
วิธีสั่งพิมพ์ใน PowerPoint 2007 แบบไม่ธรรมดา 88334
วิธีสั่งพิมพ์ให้ได้ หัวคอลัมภ์ หรือแถวใน Excel 2007 51831
วิธีเขียนสูตร สมการใน Word 2007 133048
วิธีแปลงข้อมูลในตารางเป็นข้อความ Word 2007 42257
วิธีใช้งาน Microsoft Excel Template 51099
วิธีใส่รูปภาพใน Microsoft Office 2007 25442
วิธีใส่ลายน้ำใน Word 2007 130212
สร้าง Drop-Down List ใน Excel 133626
สร้าง Organization Chart ใน Microsoft Office 2007 90298
สร้าง Template ไว้ใช้เองใน Word 2007 69703
สร้างจดหมายเวียนใน Word 2007 198904
สร้างปกรายงานใน Word 2007 193451
สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบตามใจ ใน PowerPoint 2007 130448
สร้างสารบัญอัตโนมัติใน Word 2007 124444
สร้างเอกสาร Word แบบมืออาชีพ 133519
สลับการแสดงข้อมูล Column เป็น Row ใน Excel 2007 66504
สำรองข้อมูลใน Microsoft Outlook 2007 25694
สำรองข้อมูลใน Microsoft Outlook 2007 ด้วยคำสั่ง Archive 32575
สำเนาเมล (ซ่อน) ให้ผู้อื่นใน Outlook 2007 26089
ส่งเทียบเชิญใน Microsoft Outlook 2007 17083
ส่งเมลผิด เรียกกลับได้ใน Outlook 2007 74592
หน้าตา Microsoft Excel 2007 41492
เค้าโครงหรือ Layout ใน PowerPoint 2007 29542
เปลี่ยนธีมหรือชุดสีใน PowerPoint 2007 34664
เพิ่ม E-mail Account ใน Microsoft Outlook 2007 42637

Menu