การแปลภาษา (Translate)

เราสามารถแปลคำ และประโยคของข้อมูลจากการทำงานในโปรแกรมในตระกูล Microsoft Office 2007 ได้ ซึ่งคำสั่งของทุกๆ โปรแกรมในตระกูล Microsoft Office นั้น จะอยู่ในที่เดียวกัน ดังนั้น การเรียนรู้การแปลภาษาจากโปรแกรม Excel 2007 นี้ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน

วิธีการแปลภาษาใน Excel 2007

 1. เปิดเอกสาร หรือ sheet ที่เราต้องการ
 2. คลิกคลุมข้อความ หรือประโยคที่ต้องการแปลภาษา
 3. คลิกแท็ปเมนู Review"
 4. คลิกคำสั่ง Translate
 5. คอลัมภ์ด้านขวามือจะเปิดขึ้น และแสดงข้อความให้เราเลือกแปลได้ว่าจะเลือกแปลเป็นภาษาใด

ภาษาที่รองรับในการแปลใน Microsoft Office 2007

 1. French
 2. Germany
 3. Italy
 4. Japanese
 5. Korean
 6. Chinese (PRC)
 7. Spanish
 8. Chinese (Taiwan)
 9. Arabic
 10. Dutch
 11. Greek
 12. Portuguese
 13. Russian
 14. Swedish

ปัจจุบัน เท่าที่ทดสอบ การแปลภาษายังไม่รองรับการแปลภาษาไทย แต่ถ้าสนใจ แนะนำให้ลองไปใช้ฟรีบริการของ Google จะดีกว่า ชื่อเว็บ http://translate.google.com

?


Menu