ถ้าคุณมีปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลซ้ำ

Remove Duplicate Microsoft Excelสำหรับผู้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดเก็บข้อมูล บางครั้งเราอาจจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้อาจเกิดจากการนำข้อมูลจากที่อื่นๆ มารวมกัน ทำให้เกิดข้อมูลซ้ำได้ ถ้าปริมาณข้อมูลไม่มากนัก เราคงสามารถตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้ แต่ถ้ามีข้อมูลจำนวนมากๆ จะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้เร็วที่สุด และได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ

วันนี้มีคำแนะนำมาบอกต่อๆ กันครับ โดยเฉพาะกับนักบัญชี


วิธีการลบข้อมูลซ้ำๆ ใน Microsoft Excel

Remove Duplicate Microsoft Excel

  1. คลุมข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ ทั้งหมด
  2. คลิกแท็ป Data เลือกหัวข้อย่อย Data Tools เลือก Remove Duplicates
  3. จากนั้นจะพบหน้าต่าง Remove Duplicate ให้คลิกเลือกเฉพาะคอลัมภ์ที่ต้องการตรวจสอบ เช่น email เป็นต้น นอกนั้นให้เอาเครื่องหมายถูกด้านหน้าออก
  4. คลิกปุ่ม OK เพื่อตรวจสอบ
  5. ถ้ามีข้อมูลซ้ำ จะพบหน้าต่างแสดงให้ทราบว่า มีข้อมูลซ้ำเท่าไหร่

ข้อควรทราบ ข้อมูลที่ซ้ำ จะถูกลบออกไปทันที ถ้ามีปัญหาให้คลิกเลือก Undo เพื่อยกเลิกได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรทำการสำรองข้อมลไว้ก่อนก็จะดีมาก


Menu