คุณเคยส่งเมลผิดหรือเปล่า

บางครั้งเวลารีบๆ เราอาจเลือกที่อยู่อีเมลในการส่งเมลไปผิดพลาดได้เช่นกัน ซ้ำบางคนอาจมีชื่อเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ยิ่งทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายๆ (ส่วนตัวแล้วก็เคยส่งผิดบ้างเหมือนกัน)? และถ้าผิดพลาดจะทำอย่างไร

โดยปกติแล้ว โปรแกรมรับส่งเมลทั่วไป (แบบฟรี) จะไม่สามารถใช้คุณสมบัติพิเศษนี้ได้ ยกเว้นเราใช้ระบบเมลในระดับองค์กร เช่น Microsoft Exchange Server เป็นต้น ถ้าไม่แน่ใจ แนะนำให้สอบ Admin หรือเจ้าหน้าที่ไอทีของคุณเอง?

วิธีการดึงเมลกลับ เวลาส่งผิด

  1. คลิกโฟลเดอร์ Send Items
  2. ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกเมลที่ต้องการ
  3. คลิกไอคอน ?Other Actions?
  4. คลิกเลือก ?Recall This Message?

แค่นี้เราก็สามารถเรียกเมลที่ส่งผิดได้แล้ว? แต่ยังไงก็ตาม ก็มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่า การจะเรียกเมลกลับได้สมบูรณ์ ผู้รับจะต้องยังไม่เปิดอ่านเมลฉบับนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม เราจะได้รับเมลแจ้งกลับว่า สามารถเรียกเมลกลับได้สมบูรณ์หรือไม่ ?(Recall)


Menu