ทิปการสั่งให้แสดงพรีเซ็นเทชั่นแบบอัตโนมัติ

คุณเคยได้รับอีเมล และมีไฟล์พรีเซ็นเทชั่นของ PowerPoint ไหมครับ เวลาเราคลิกเลือกเปิดไฟล์ เราจะเห็นพรีเซ็นเทชั่นแสดงออกมาทันทีเลย นั่นแสดงว่า ทางผู้ทำ ได้ทำการแปลงไฟล์ PowerPoint เป็น PowerPoint Show แล้ว

คุณสมบัติของ PowerPoint Show

Save as PowerPoint Show

โดยปกติแล้วใน PowerPoint Show เป็นไฟล์นามสกุล .PPS (PowerPoint 2003) แต่สำหรับเวอร์ชั่น PowerPoint 2007 จะมีนามสกุล .PPSX แทน? ไฟล์ PowerPoint Show จะเป็นไฟล์ที่เวลาเราดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ตัวพรีเซ็นเทชั่นก็จะแสดงแบบอัตโนมัติทันที

วิธีการแปลงไฟล์ เป็น PowerPoint Show

  1. เปิดโปรแกรม PowerPoint 2007
  2. คลิกเปิดไฟล์งานพรีเซ็นเทชั่น ที่ทำสำเร็จแล้ว
  3. คลิกปุ่ม Office Button
  4. คลิกปุ่ม Save as
  5. เลือก PowerPoint Show
  6. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บ
  7. ตั้งชื่อไฟล์ (สามารถใช้ชื่อเดิม หรือชื่อใหม่ได้ แต่แนะนำให้ตั้งชื่อใหม่จะดีกว่า จะได้ไม่สับสน)
  8. คลิกปุ่ม Save

ทิปเพิ่มเติม เวลาที่เราต้องการแก้ไขไฟล์ ที่เป็น PowerPoint Show เราไม่สามารถดับเบิลคลิกที่ไฟล์เพื่อเปิดได้ เนื่องจากจะเป็นการสั่งให้แสดงพรีเซ็นเทชั่น วิธีการแก้ไขคือ ให้เปิดโปรแกรม PowerPoint ก่อน จากนั้นคลิกปุ่ม Open แทน


Menu