เริ่มต้นสร้าง Presentation แรก

เพื่อให้เข้าใจการทำงานของ PowerPoint ง่ายขึ้น เรามาเริ่มทำการสร้าง Presentation ตัวแรกกันเลยดีกว่า

First Presentation

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 2. จะได้หน้าตา Presentation ให้คลิก Save และบันทึกชื่อไฟล์ก่อน เช่น MyPresentation เป็นต้น
 3. ในช่อง "Click to add title" ให้คลิกและพิมพ์ข้อความที่ต้องการเช่น รายงานแสดงผลประกอบการบริษัท ไอที-ไกด์ เป็นต้น
 4. ในช่อง "Click to add sub title" ให้คลิกและพิมพ์ข้อความ เช่น ประจำปี 2009 เป็นต้น
 5. ทั้งสองช่องที่เราพิมพ์ข้อความเข้าไปนี้ เป็นรูปแบบที่โปรแกรมได้จัดทำไว้ให้อัตโนมัติ
 6. ทดลองเพิ่ม Slide เข้ามาใหม่ โดยการคลิกหัวข้อ Home คลิกไอคอน New Slide จะได้ Slide ใหม่ (ถ้าเป็น PowerPoint 2003 จะอยู่เมนู Insert เลือก New Slide)
 7. พิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ หรือถ้าต้องการแทรกภาพลงไปด้วย ให้คลิกเมนู Insert เลือก Pictures และเลือกรูปภาพจากโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 8. ทดลองเพิ่ม อีกหนึ่ง หรือสอง Slide ก็ได้ จากนั้นพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการลงไป
 9. ถ้าเพิ่มเเป็นที่พอใจแล้ว ให้ทดสอบโดยการกดปุ่ม F5 เพื่อทดลองแสดง Presentation
 10. กดปุ่ม Enter หรือ Spacebar โปรแกรมก็จะแสดง Slide ถัดไป
 11. ถ้าต้องการยกเลิกการแสดงให้กดปุ่ม ESC

Create Presentation with PowerPoint

ทิป PowerPoint 2007

 • เราสามารถปรับแต่งตัวอักษร สี หรือขนาดได้ตามต้องการได้ เช่นเดียวกับการใช้งาน Microsoft Word
 • ถ้าต้องการทดลองเปลี่ยน Themes ให้คลิกเมนู Design เลือก Themes ที่ต้องการ ทุกๆ หน้าของ Slide จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เลือกไว้

Menu