Signature ใน Microsoft Outlook 2007 คืออะไร

เวลาเราพิมพ์อีเมลทุกๆ ครั้งเรามักจะพิมพ์คำลงท้ายในอีเมล์ ไม่ว่าจะเป็น "ขอแสดงความนับถือ" หรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ "Best regards" จากนั้นก็พิมพ์ชื่อนามสกุลของเราต่อท้าย หรือบางคนอาจพิมพ์หมายเลขโทรศัทพ์ต่อท้ายอีกด้วย?คำลงท้ายเหล่านี้ เราเรียกว่า Signature

ตัวอย่างคำลงท้ายอีเมล หรือ Signature

Mr. Kane?Kenny
Webmater - www.it-guides.com
Mobile: 000-888-8888

Microsoft Outlook 2007 มีเครื่องมือช่วยในการจดจำคำลงท้าย หรือ Signature และสามารถใส่ให้กับอีเมลทุกๆ ฉบับของเราแบบอัตโนมัติได้ ทำให้สะดวกในการใช้งานอีเมลมากยิ่งขึ้น

วิธีการใส่ E-Mail Signature ใน Microsoft Outlook 2007

 1. เปิดโปรกรม Microsoft Outlook 2007
 2. คลิกเมนู Tools
 3. เลือกคำสั่ง Options
 4. คลิกแท็ป Mail Format
 5. ให้ปุ่มหัวข้อ Signature
 6. Email Signature Microsoft Outlook 2007

 7. คลิกปุ่ม "New" เพื่อสร้าง Signature ใหม่
 8. New email Signature Microsoft Outlook 2007

 9. พิมพ์ชื่อ Signature ที่ต้องการ เช่น Full Signature เป็นต้น
 10. ในช่อง Edit Signature ด้านล่างให้พิมพ์ ข้อความลงท้ายที่เราต้องการ
 11. ในหัวข้อ Choose default signature ให้คลิกเลือก
  • New messages - ใส่ Signature อัตโนมัติกับอีเมลใหม่
  • Replies/forwards - ใส่ Signature กับอีเมลที่ตอบกลับ หรือส่งต่อให้ผู้อื่น
 12. คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึก

 

 


Menu