Microsoft Outlook 2007 หนึ่งในโปรแกรม Microsoft Office

โปรแกรม Microsoft Outlook 2007 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการรับส่งอีเมลเป็นหลัก อย่าเพิ่งสับสนกับโปรแกรม Outlook Express ซึ่งเป็นฟรีโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows ทุกเวอร์ชั่น สำหรับผู้ใช้งาน Windows Vista โปรแกรม Outlook Express ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Mail และมีความสามารถและหลักการใช้งานไม่แตกต่างกันมากนัก สำหรับความสามารถของ Outlook Express เมื่อเปรียบเทียบกับ Microsoft Outlook 2007 ถือว่าคนละเรื่องเลย แตกต่างกันสุดๆ? เพราะโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 จะมีโปรแกรมย่อยๆ ที่ช่วยทำงานต่างๆ มากมาย เรียกว่าแทนที่เลขาฯ ประจำตัวได้เลย

โปรแกรม Microsoft Outlook 2007 ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยๆ

 1. Mail - โปรแกรมสำหรับรับส่งอีเมล
 2. Calendar - โปรแกรมสำหรับบันทึกตารางนัดหมาย สามารถเตือนเมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนดได้ด้วย
 3. Contacts - โปรแกรมสำหรับใส่ชื่อ ทีอยู่ รายละเอียดของบุคคลที่เราติดต่อด้วย
 4. Tasks - โปรแกรมสำหรับบันทึกงานที่เราทำ หรือกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ
 5. Notes - เหมือนกันใส่กระดาษโน๊ตข้อความและติดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

โปรแกรม Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outllook 2007 Tutorial

หน้าหลักของโปรแกรม Microsoft Outlook 2007

 • Title Bar - ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรม สำหรับแสดงชื่อโฟลเดอร์หรืองานที่ทำอยู่
 • Menu Bar - สำหรับแสดงเมนูคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรมที่เปิดใช้งาน ณ?ขณะนั้น
 • Standard Toolbar -? เครื่องมือที่แสดงคำสั่งทีจำเป็นในขณะที่ทำงานตอนนั้นๆ
 • Auto Preview - กรอบแสดงรายการหลักของของ Outlook เพื่อการเข้าถึงงาน ณ ขณะนั้น
 • Reading Pane - กรอบแสดงรายละเอียดของเมลฉบับที่ถูกเลือก ณ ขณะนั้น
 • To-Do List - แสดงรายละเอียดของวันที่ การนัดหมาย และงานที่ต้องทำ

การปรับเปลี่ยนการใช้โปรแกรมต่างๆ ใน Microsoft Outlook 2007 สามารถคลิกเลือกได้จากเมนู Go เลือกโปรแกรมที่ต้องการ เช่น Calendar เป็นต้น

 


Menu