Microsoft Outlook 2007 รับส่งเมล์แบบอัตโนมัติได้

คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า Microsoft Outlook 2007 รับส่งเมลตลอดเวลาหรือไม่ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า โปรแกรมมีการตรวจสอบเมลใหม่ๆ จริงหรือไม่? จริงๆ แล้วโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 สามารถกำหนดเวลาในการรับส่งเมลได้ตามความต้องการของเรา เช่น ถ้าเราทำงานที่ต้องรับส่งเมลตลอดเวลา เราสามารถกำหนดให้โปรแกรมตั้งเวลาตรวจสอบเมลเร็วขึ้น เช่น ทุกๆ 5 นาที เป็นต้น แต่ถ้าเรามีเมลเข้าออกไม่มากในและวัน เราก็ควรตั้งเวลาในการตรวจสอบเมลให้นานขึ้น เช่น ทุกๆ ชั่วโมง หรือทุกๆ 3 ชั่วโมง เป็นต้น

วิธีกำหนดให้ตรวจสอบเมลอัตโนมัติ

Send/Receive Groups

  1. คลิกเมนู Tool
  2. คลิกคำสั่ง Options
  3. คลิกแท็ป Mail Setup
  4. จากนั้นคลิกปุ่ม Send/Receive
  5. ที่หัวข้อ Setting for group "All Accounts"
  6. ในช่อง Schedule an automatic send/receive every? "xx" minutes
  7. คลิกปุ่ม Close เพื่อยืนยัน

 


Menu