หมายเลขหน้าในส่วนของ Header หรือ Footer

สำหรับผู้ที่ใช้ Microsoft Word 2007 และ 2010 โดยปกติแล้ว เราสามารถใส่หมายเลขหน้า เพื่อให้โปรแกรม Word เรียงหน้าให้เราอัตโนมัติได้ เพียงแต่เราใส่ในหน้าใดหน้าหนึ่ง เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายเหตผล ที่ไม่ต้องการแสดงหมายเลขหน้าในหน้าแรก ตัวอย่างเช่น หน้าแรกเป็นหน้าปก เป็นต้น

ทิป วิธีการต่อไปนี้ สามารถลบหมายเลขหน้า หรือแม้แต่ข้อความใดๆ ก็ตามที่แสดงในส่วนของ Header และ Footerวิธียกเลิกหมายเลขหน้าใน Word

Remove First Page Header Footer

  1. เปิดเอกสาร Word ที่ต้องการ
  2. ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัว (header) หรือส่วนท้าย (footer) ที่ต้องการเอาออกจากหน้าแรก
  3. จะเห็นแท็ป "Design" ด้านบนแสดงให้เห็น
  4. ในหัวข้อ "Different First Page" ให้คลิกเลือก ให้มีเครื่องหมายถูกหน้าข้อความนี้
  5. ลบข้อความทีหน้าแรกในส่วน Header หรือ Footer

ตรวจสอบอีกครั้ง โดยการดูส่วน Header หรือ Footer ในหน้าอื่นๆ จะพบว่า ยังแสดงปกติ ยกเว้นในหน้าแรก เท่านั้น และจากการทดสอบขั้นตอนดังกล่าว สามารถใช้ได้ทั้ง Word 2007 และ Word 2010


Menu