Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010
เครื่องมืออันทรงพลังและเป็นที่รักของคนบัญชี และกลุ่มคนที่ต้องทำงานด้านตัวเลขโดยเฉพาะ พัฒนาการของ Excel ได้มาถึงเวอร์ชั่น 2010 แล้ว (เวอร์ชั่นจริงจะใช้ชื่อว่า Excel เวอร์ชั่น 14) สำหรับความสามารถใหม่ๆ ของ Excel 2010 ก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจมากพอสมควร

ความสามารถใหม่ของ Excel 2010

Microsoft Excel 2010

 • ความสามารถหลักๆ คือการปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการทำงานที่ใหญ่ขึ้น รวมทั้งคำนวณได้เร็วมากขึ้นด้วย
 • Backstage View
  แสดงรายละเอียดของไฟล์ หรือที่เราเรียกดูข้อมูลในส่วนของ Properties
 • Improved ribbon
  รองรับการทำงานในการสร้างแท็ปสำหรับใช้ส่วนตัวได้เอง
 • 64-BIT Excel
  อีกรุ่นหนึ่งของ Excel 2010 รองรับแล้วครับ สำหรับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นรุ่น 64-BIT ซึ่งแน่นอน 64-Bit Excel ย่อมสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากกว่าเดิม และช่วยแก้ไขปัญหาการมองเห็นเมมโมรี่ ซึ่งแต่เดิมมองเห็นแค่ 2 GB เท่านั้น
 • Sparklines
  รองรับการแสดง Mini Chart หรือชาร์ตขนาดเล็กๆ บนเซลล์ที่ต้องการ ในลักษณะของแนวโน้วที่คาดว่าจะเกิดขึ้น Mini Trendline
 • Slicers
  เครื่องมือในการกรองข้อมูลจากการใช้ PivotTable
 • Support for equations
  รองรับสมการที่แปลกๆ ที่เราสร้างขึ้นเองได้
 • More Themes
  เพิ่มเติม รูปแบบในการตกแต่งตาราง Excel ให้มากขึ้น มีรูปแบบสวยงามมากขึ้นและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
 • Paste with live preview
  การทำสำเนาข้อมูล สามารถมองเห็นก่อนวางได้จริง
 • Improved picture-editing tools
  รองรับการทำงานกับรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็น Screenshots ง่ายๆ ในการจับหน้าจอภาพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการตกแต่งภาพอีกมากมาย
 • Mobile Support
  รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ Windows Mobile 6.5 ขึ้นไป
 • Web App
  รองรับการใช้งานหน้าเว็บ แต่ต้องมีการติดตั้ง Web Server

ความสามารถข้างต้น เป็นเพียงส่วนหลักๆ ทีมีการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามยังมีหลายๆ อย่างที่เปลี่ยนแปลงเช่นกันน่ะครับ


Menu