ActiveX คืออะไร


เวลาเราเข้าเว็บไซต์บางเว็บ โปรแกรม browser ทีเราใช้งานอยู่อาจมีการป้องกันไม่ให้มีการติดตั้งโปรแกรม หรือบางครั้งก็จะมีหน้าต่างแสดงให้เรายอมรับการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกับการเล่นเกมส์ หรือเว็บไซต์ที่ต้องมีการโต้ตอบกันในลักษณะ 2 ทางหรือ Two Way และเพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตมีความสามารถสูงขึ้น Microsoft ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยี ActiveX เพื่อรองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้สามารถทำงานและโต้ตอบกันได้

Microsoft ได้เริ่มติดตั้ง ActiveX ตั้งแต่เวอร์ชั่น น3.0 เป็นต้นมา

โปรแกรมในการพัฒนาและรองรับระบบ ActiveX

  • Visual C++
  • Visual Basic
  • Java

ทิป ActiveX รองรับการทำงานทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows / Unix และ Mac OS


Menu