"ต่อเน็ทไม่ได้ !" ปัญหานี้ถูกถามบ่อยมาก เป็นปัญหาที่กว้างมากกว่ารถสตาร์ทไม่ติด เพราะนอกจากจะมีปัจจัยแวดล้อมมากมาย สาเหตุก็แตกต่างกันไป หากไม่ได้ทราบรายละเอียดอาการที่ได้จากการสนทนาแล้ว ยากที่จะแนะนำวิธีแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น คงต้องพยายามเขียนเนื้อหาอย่างละเอียด ครอบคลุมประเด็นให้มากที่สุด ส่วนจะตรงกับกรณีของคุณ และแก้ไขได้หรือไม่นั้น ลองตรวจสอบทีละจุด เท่าที่คุณสามารถทำได้ ตามแต่อาการที่เกิดขึ้น โดยบทความนี้จะขอพูดถึง ปัญหาจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทผ่าน ADSL (สายโทรศัพท์), DOCSIS (สาย TV) ตามนี้ครับ

ปัญหาของคุณอยู่ในกรณีใด?

1. กรณีในบ้าน/ที่ทำงาน เป็นปัญหาทุกเครื่อง ให้ดูที่ แก้ปัญหาที่อุปกรณ์ Network
2. กรณีในบ้าน/ที่ทำงาน เป็นปัญหาที่เครื่องเดียว แต่เครื่องอื่นใช้ได้ ให้ดูที่ แก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์
3. กรณีในบ้าน มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ให้ดูที่ แก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์ ก่อน แล้วจึงดูที่ แก้ปัญหาที่อุปกรณ์ Network
4. กรณีที่สาธารณะ/องค์กร/สถานที่ที่เปิดให้เชื่อมต่อผ่าน WiFi ให้ดูที่ แก้ปัญหาที่คอมพิเตอร์
 

การแก้ปัญหาที่ อุปกรณ์ Network 

หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา เป็นการต่อเน็ทโดยใช้สาย LAN ให้คุณไล่สายไปจนถึง (ถ้ามี) Hub ให้ตรวจสอบว่าจะต้องมีไฟแสดงสถานะที่ port ติด แล้วจึงไล่สายต่อไปทุกจุดที่ผ่านจนถึงตัว Modem (ถ้าเป็นการต่อเน็ทโดย Wireless ก็ดูที่นี่) ที่ใช้ต่อกับอินเตอร์เน็ทภายนอก  คุณจะต้องมั่นใจว่ามีไฟแสดงสถานะถูกต้อง และที่สำคัญ จะต้องมีไฟแสดงสถานะว่าต่อกับอินเตอร์เน็ทภายนอก แต่ละยี่ห้อเขียนไม่เหมือนกัน เช่น DATA, ADSL, INETERNET, ONLINE หากไฟสัญญาณนี้ไม่แสดง ให้ดูก่อนว่าสายจากภายนอกเสียบสนิทดี หากยังไม่แสดงอีก จะต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทเพื่อตรวจสอบสัญญาณ 
รูปแสดงไฟบอกสถานะของ Modem Router
รูป: ไฟแสดงสถานะ Modem Router

การแก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์

คุณควรพิจารณาก่อนว่า การที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ต่ออินเตอร์ไม่ได้นั้น อยู่ในกลุ่มนไหน เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด และเร็วขึ้น
กลุ่ม A. คอมพิวเตอร์ใหม่ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Network ใหม่
- ดูที่ การแก้ปัญหาที่อุปกรณ์ Network ข้างต้น
- ดูที่ การติดตั้ง Driver และสัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท
 
กลุ่ม B. ปกติใช้ได้ดี แต่เพิ่งมาเป็นปัญหา โดยที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง
- ดูที่ การแก้ปัญหาที่อุปกรณ์ Network ข้างต้น
- ดูที่ การติดตั้ง Driver และสัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท
 
กลุ่ม C. ปกติใช้ได้ดี แต่เพิ่งมาเป็นปัญหา หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นติดตั้ง Windows ใหม่, เปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท
- ดูที่ การติดตั้ง Driver และสัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท
- ดูที่ การแก้ปัญหาที่อุปกรณ์ Network
 
รูปแสดงสัญลักษณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท
รูป: แสดงสัญลักษณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท
 

การติดตั้ง Driver และสัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท

ดูที่สัญลักษณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทที่อยู่มุมล่างขวามือ (แถวเดียวกับ Taskbar) ก่อนเลยว่าแสดงแบบไหน
 
 • ไม่มีการเชื่อมต่อ สำหรับกรณีนี้ ให้ตรงไปที่ การแก้ปัญหาที่อุปกรณ์ Network ก่อนเลย ส่วนมากจะไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ทต่อเข้ามาที่ Modem 
 • เชื่อมต่อแต่มีปัญหา ปัญหานี้พบบ่อยมาก บางครั้งแก้ไขได้ง่าย แต่บางครั้งก็ยุ่งยากไม่น้อย มีตั้งแต่ Driver มีปัญหา - มักเกิดขึ้นเพราะลง Windows ใหม่ แล้ว driver ที่มีอยู่ใน Windows ไม่รองรับในบางกรณี, Modem เริ่มมีปัญหา ที่พบใน Modem รุ่นเก่าบางครั้ง ที่อาจทำให้การรับส่งข้อมูลในการเชื่อมต่อไม่เสถียร, IP Conflict - จะเป็นเฉพาะกรณีที่มีการกำหนด Fix IP ของเครื่องแล้วเกิดซ้ำกันกับเครื่องอื่น
  วิธีแก้ไข:
  - ให้เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ก่อน คือ คลิ๊กขวาที่สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ แล้ว disconnect และ connect กลับมาใหม่
  - ปิดสวิทซ์ modem ไว้สัก 10 วินาที แล้วเปิดใหม่
  - ดูที่ Device Manager ดูที่ Network adapters ถ้าพบว่ามี driver ที่แสดงเครื่องหมายตกใจสีเหลือง ให้ลอง uninstall และ install ใหม่ วิธีนี้ คุณอาจจะต้องมี driver สำรอง หากไม่มี ให้ download จากเว็บของยี่ห้อคอมพิวเตอร์นั้น ๆ เลือกรุ่น และ OS ให้ตรงกับที่คุณใช้อยู่ เพื่อคุณจะได้ driver ที่ถูกต้องที่สุด
  - หากคุณใช้สาย LAN ในการเชื่อมต่อ แล้วพบปัญหา โอกาสที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของสายทั้งขาดใน หรือที่ตัวหัวเสียบเอง เป็นประเด็นแรกที่คุณควรตรวจสอบ อาจใช้วิธีดึงออกเสียบใหม่ให้แน่น หรือถ้าลองขยับสายแล้วดีขึ้น คุณควรเปลี่ยนสาย LAN โดยเร็ว
ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ทได้ แต่ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ เพราะอาจไม่ใช่ปัญหาในระดับผู้ใช้งานทั่วไป หรืออาจต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิค เช่น Firewall, DNS, Port ซึ่งผู้ที่มีความรู้ในทาเทคนิคดี จะมีวิธีแก้ไขได้ดีอยู่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละเรื่องหาอ่านได้จาก it-guides.com อาจพิมพ์คำค้นหาที่นี่ หรืออ่านจากบทความที่เกี่ยวข้องข้างล่างนี้ หากยังไม่เข้าใจและต้องการข้อมูลอื่นอีก ให้ comment ต่อท้ายไว้ครับ จะได้เขียนเสริมบทความนี้ต่อไป
 

Menu