Email Signature คืออะไร

โดยปกติเวลาเราส่งเมล์ออก หรือตอบกลับเมลเราก็มักจะมีการใส่ข้อความลงท้ายแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และบุคคลที่รับ คำลงท้ายที่กล่าวถึงนี้ ก็คือ Email Signature นั่นเอง ซึ่งโปรแกรมการรับส่งเมลทั่วไป (รวมทั้ง Web mail) ก็มักจะมีความสามารถในการสร้าง Signature ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่าง Email Singature

 • MR. IT Guides
 • Webmaster - www.it-guides.com
 • I.T. Guides Co., Ltd.
 • Phone: 66 02 000 0000 Fax: 66 02 000 0001

วิธีการสร้าง Email Signature

Outlook Expresss

 1. คลิกเมนู Tools
 2. เลือก Options
 3. คลิกแท็ป Signatures
 4. คลิกปุ่ม New
 5. พิมพ์ข้อความลงในช่อง Text
 6. คลิกปุ่ม Apply และ OK ตามลำดับ

Microsoft Outlook 2007

 1. คลิกเมนู Tools
 2. เลือก Options
 3. คลิกแท็ป Mail Format
 4. คลิกปุ่ม Signatures
 5. คลิกปุ่ม New ตั้งชือ Signature
 6. ในช่อง Edit Signature พิมพ์ข้อความลงท้ายที่ต้องการได้เลย
 7. คลิกปุ่ม OK และ Ok เพื่อยืนยันตามลำดับ

สำหรับ Microsoft Outlook เวอร์ชั่นอื่นๆ ก็มีหลักการคล้ายๆ กัน ไม่แตกต่างกันมากนัก

 


Menu