ไม่ได้ยิน พูดไม่ได้ใน Skype

No sound Skypeจุดเด่นของ Skype ที่หลายๆ คนชื่นชอบ ก็คือ วีดีโอคอล หรือการพูดคุยแบบเห็นหน้าทางเว็บแคม ผ่าน Skype ซึ่งเป็นบริการฟรี เมื่อเราใช้การโทรจาก Skype ด้วยกันเอง แต่ถ้าวันดีคืนดีปรากฏว่า เสียงพูดไม่ได้ยิน หรือ ปลายทางผู้รับไม่ยินเสียงที่เราพูด แล้วอย่างนี้จะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ปัญหานี้อาจเกิดจากการติดตั้ง Skype เข้าไปใหม่

วิธีการตรวจสอบปัญหาเรื่องเสียงบน Skype

Skype Options

กรณีพูดแล้ว ทางผู้รับไม่ได้ยิน

  1. เริ่มต้นให้คลิกเข้าไปที่เมนู Tools เลือก Options
  2. ด้านซ้ายมือ คลิกหัวข้อ General
  3. คลิกเลือกหัวข้อ Audio Settings
  4. ดูในหัวข้อ Microphone ลองเปลื่อนเป็นชื่ออื่นๆ (ถ้าเราเลือก driver ตัวใดตัวหนึ่ง แล้วสังเกตสัญญาณมีสีเขียวขึ้น-ลงบนบริเวณ Volumn แสดงว่าเลือกถูกต้องแล้ว)

กรณีทางปลายทางพูด แต่เราไม่ได้ยิน

  1. เริ่มต้นให้คลิกเข้าไปที่เมนู Tools เลือก Options
  2. ด้านซ้ายมือ คลิกหัวข้อ General
  3. คลิกเลือกหัวข้อ Audio Settings
  4. ดูในหัวข้อ Speakers ลองเปลื่อนเป็นชื่ออื่นๆ (ถ้าเราเลือก driver ตัวใดตัวหนึ่ง แล้วสังเกตสัญญาณมีสีเขียวขึ้น-ลงบนบริเวณ Volumn แสดงว่าเลือกถูกต้องแล้ว)

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราต้องแน่ใจก่อนว่า เครื่องคอมฯ ของเราได้มีการติดตั้ง driver ของอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ driver ต่างๆ เราสามารถตรวจสอบว่า เราได้ทำการติดตั้ง driver ของ hardware ทั้งหมดสมบูรณ์หรือไม่ โดยการเข้าไปที่หัวข้อ Device Manager

การเข้าถึง Device Manager ใน Windows 7 เข้าสามารถคลิกที่ไอคอน Windows พิมพ์ในช่อง Search คำว่า Device Manager และกดปุ่ม enter ได้เลย

ถ้าเป็น Windows XP เราสามารถเข้าถึง Device Manager ได้ผ่านทาง Properites ของ My Computer

?


Menu