ปรับแต่งไฟล์เสียงให้ดังขึ้น


ถ้าคุณมีปัญหาเวลาอัดเสียงแล้ว พอเปิดขึ้นมาเสียงไม่ค่อยดัง ถ้าจะอัดเสียงใหม่ ก็เสียเวลา และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ดีเหมือนครั้งแรก? เรื่องอย่างนี้ โปรแกรม Audacity ช่วยคุณได้ง่ายๆ เพียงแค่ไม่กี่คลิก? รับประกันใช้งานง่ายมาก

วิธีการปรับไฟล์เสียงให้ดังขึ้น

Audacity Add more sound

 1. เปิดโปรแกรม Audactiy
 2. คลิกเมนู File เลือก Open
 3. เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ เช่น ไฟล์ประเภท MP3 เป็นต้น
 4. คลิกเลือก "Stereo Mix" ในช่อง Mixer Toolbar (อยากเช็คว่าคำสั้งนี้อยู่ไหน ให้คลิกเลือกเมนู View เลือก Float Mixer Toolbar)
 5. คลิกเมนู? Edit
 6. เลือกคำสั่ง Select
 7. เลือกคำสั่งย่อย All
 8. คลิกเลือกเมนู Generate
 9. เลือกคำสั่ง "Amplify.."
 10. ปรับค่าให้ไปทางขวา หรือใส่ค่า Aplifycation เพิ่มขึ้น
 11. คลิกเลือก "Allow clipping"
 12. คลิก Preview ทดสอบความดังของเสียงตามต้องการ
 13. ถ้ายังไม่ถูกใจ ให้ลองปรับแต่งความดังอีกครั้ง
 14. คลิกปุ่ม OK
 15. คลิกเมนู File เลือก Export as MP3

Menu