เพื่อความเร็วและประสิทธิภาพในคอมพิวเตอร์ด้วยการ Upgrade

หลายๆ คนที่มีปัญหาเครื่องคอมฯ ทำงานช้าลง หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เพื่อใช้โปรแกรมใหม่ๆ เช่น Windows XP หรือโปรแกรมทางด้าน multi-media อื่นๆ ก่อนอื่น คงต้องทำความรู้จักเครื่องคอมฯ ของคุณเสียก่อนว่าเป็นรุ่นไหน สามารถ upgrade ได้หรือไม่ อย่างหนึ่งที่ควรสำรวจก่อนคือ ให้ดูจากคู่มือ MainBoard ซึ่งจะบอกว่าเครื่องคอมฯ ของคุณ spec เป็นอย่างไร

 • Harddisk
  เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ที่สามารถเพิ่มเติมได้กับเครื่องคอมฯ เกือบทุกรุ่น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาดเล็กมาก อาจไม่สามารถใส่เพิ่มได้) อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่ง Notebook ที่ไม่สะดวกในการเพิ่มเติมอุปกรณ์ แต่เราก็ยังสามารถใช้ Harddisk เป็นรุ่นแบบ USB Harddisk ได้เช่นกัน
 • RAM
  หน่วยความจำ เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่นิยมในการ upgrade เพียงแค่ดูรุ่นของ RAM ว่าเป็นรุ่นไหน และดูว่า slot ว่างอีกเท่าใด และ MainBoard รองรับความจุของ RAM ได้สูงสุดเท่าใด
 • CPU
  หัวใจสำคัญของคอมฯ เป็นอุปกรณ์ที่ไม่นิยม upgrade เนื่องจาก CPU แต่ละรุ่น จะมาพร้อมกับ MainBoard ถ้าเปลี่ยน CPU อาจจำเป็นต้องเปลี่ยน MainBoard ซึ่งถ้าเปลี่ยนแล้ว อาจหมายถึงต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ เกือบทั้งหมด
 • VGA Card
  มักมีการเปลี่ยน เพื่อใช้สำหรับการดู TV ผ่านคอมฯ หรือต้องการเล่นเกมส์ 3 มิติ หรืออีกอย่างเพื่อใช้สำหรับงานด้านมัลติมีเดีย เช่น ตัดต่อหนัง เป็นต้น
 • CD-Writer
  สำหรับผู้ใช้งาน CD-ROM Drive อยู่แล้ว ถ้าต้องการได้เครื่องบันทึก CD ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน CD-ROM Drive เราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้เลย (Combo Drive, DVD Writer)และที่สำคัญทำให้เราสะดวกมาก ในกรณีต้องการ Copy แผ่น CD แบบ แผ่นต่อแผ่น
 • Monitor
  เพื่อประหยัดพื้นที่และประหยัดพลังงาน สามารถเปลี่ยนจากจออ้วนๆ หรือ CRT Monitor มาเป็น LCD Monitor ได้ ปัจจุบัน ราคาค่อนข้างถูกลงมากแล้วMenu