ทำความรู้จักคำว่า SCSI

SCSI อ่านว่า สกัซซีย่อมาจากคำว่า Small Computer System Interface เป็นตัวเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นตัวผู้มี 50 เข็ม เป็น ตัวเชื่อมหรือ Port แบบสกัซซีนี้ มักจะใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการความเร็วสูงในการรับ-ส่งข้อมูล โดยมักจะเห็นในอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ระดับ Server เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง สำหรับการนำไปใช้นั้น จะพบได้ในส่วนของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

  • Hard disk
  • Tape Drive

สำหรับ SCSI Port จะมีลักษณะเป็นตัวเมียมีรู 50 รู หรือบางอาจมีถึง 68 รู ซึ่งต้องสัมพันธ์กับ SCSI ที่เป็นตัวผู้ด้วย

คุณสมบัติเด่นของ SCSI

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวพ่วงเข้ากันได้ คล้ายๆกับการเชื่อมต่อแบบ USB ที่เราคงคุ้นเคยกัน


Menu