มาตรวจสุขภาพฮาร์ดดิสก์ของเราดีกว่า

วิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นหัวข้อที่ถูกแนะนำมากที่สุด นั่นคือ การทำ Disk Defragment หรือ การตรวจสอบสุขภาพฮาร์ดดิสก์ สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการทำ Disk Defragmnet ประกอบด้วย

 • เป็นการจัดเรียงข้อมูลใหม่ ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น
 • ทำให้ทราบว่ามีจุดใด จุดหนึ่งของฮาร์ดดิสก์ เสียหายหรือไม่
 • ทำให้ทราบและสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • เพิ่มพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ได้ (บางส่วน)

ขั้นตอนการทำ Disk Defragment

How to run Disk Defragmenter


 1. คลิกที่ปุ่ม Start
 2. เลือก All Programs
 3. เลือก Accessories
 4. คลิกเลือกเมนู System Tools
 5. เลือกคำสั่ง Disk Defragmenter จะพบหน้าต่าง Disk Defragmenter
 6. แนะนำให้คลิกทำ "Analyze" ก่อน (ใช้เวลาไม่นาน)
 7. จากนั้นให้ทำ "Defragment" ต่อทันที
 8. รอสักครู่ (ทั้งนี้ขึ้นกับข้อมูล และขนาดของฮาร์ดดิสก์)

ข้อควรทราบก่อนทำ Disk Deframenter

 • ปิดโปรแกรมการใช้งานอื่นๆ ให้หมด
 • ยกเลิก Screen Saver (ให้คลิกขวาที่หน้า Desktop เลือก Properties เลือกแท็ป Screen Saver และเลือก "None")
 • ถ้าเป็น Notebook แนะนำให้ยกเลิกระบบ Power Save (ประหยัดพลังงาน) แนะควรเสียสายไฟด้วย เพราะอาจต้องใช้เวลานานพอสมควร

ที่สำคัญ หลังจากทำ Disk Defragmenter แล้ว จะต้อง Shutdown Windows ทุกครั้ง และรอสัก 2-3 นาทีค่อยเริ่มเปิดใช้งานใหม่ ขอให้โชคดี ปราศจาก "Bad Sector" (จุดเสียในฮาร์ดดิสก์)


Menu