Computer Speakerเพิ่มพลังเสียงให้กับคอมพิวเตอร์

ลำโพง หรือภาษาคอมพิวเตอร์เรียกว่า "Speaker" สำหรับมือใหม่ ควรทำความเข้าใจสักนิดกับการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ที่หน้าจอ LCD คอมพิวเตอร์มักจะมีลำโพงแถมมาให้ด้วย ดังนั้น เราอาจไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงมาติดตั้งเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม เสียงที่ออกมาจากลำโพงที่มาพร้อมกันจอ LCD ค่อนข้างจำกัดมาก ดังนั้น ถ้าต้องการให้เสียงมีคุณภาพในระดับ Home Theaters คงต้องหาซื้อลำโพงมาติดตั้งเพิ่ม (ก็คงแล้วแต่งบประมาณของแต่ละบุคคลก็แล้วกันน่ะครับ !)


การติดตั้งลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์


ปกติลำโพงที่ดี ควรมีสายเชื่อมต่ออย่างน้อย 2 เส้น เส้นที่หนึ่งคือสายไฟ เพื่อใช้ไฟฟ้าช่วยในการขับดันให้มีพลังเสียงมากขึ้น (ถ้าไม่มี พลังเสียงจะค่อนข้างต่ำ) ส่วนสายเส้นที่สองคือสายสัญญาณเสียง ถ้าสังเกตให้ดีจะมีหัวสายสีเขียว ซึ่งคอมพิวเตอรรุ่นใหม่ ก็จะทำช่องในการเสียบหลังเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสีเขียวเหมือนกัน (เราสามารถเชื่อมต่อสายสีเขียวกับด้านหลัง หรือด้านหน้าของตัวเครื่องก็ได้เช่นกัน)

ต้องติดตั้ง Driver หรือไม่

Driver ก็คือโปรแกรมสำหรับการทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แต่สำหรับลำโพงนั้น ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Driver ครับ แต่ driver ที่ทำให้เสียงออกมานั่นมาจาก Sound card ซึ่งเราจำเป็นอย่างมากที่ต้องติดตั้ง Driver ให้กับ Sound card ครับ ถ้าไม่ติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกรุ่น อาจทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถส่งเสียงได้ครับMenu