แนะนำการใช้ LinkedIn ตอนที่ 2

หลังจากที่คุณเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ส่วนต่าง ๆ ของ LinkedIn แล้ว ถึงคราวที่คุณควรจะสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงบุคคลภายนอกกับตัวคุณเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้ใช้ LinkedIn ส่วนหนึ่งอาจให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่อข่ายใหม่ ขณะที่ผู้ใช้อีกส่วนหนึ่งเน้นที่การติดต่อกับกลุ่มบุคคลใกล้ตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นขอแนะนำให้คุณเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านสังคม และลักษณะอาชีพการงาน 

อย่างไรก็ตาม มีเทคนิคและกลยุทธ์ในการใช้ LinkedIn ที่คุณควรคำนึงถึงตามนี้

สร้างข้อมูลส่วนบุคคลให้ดูน่าสนใจ และมีความน่าเชื่อถือ

เพราะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คือสิ่งแรกที่ฝ่ายบุคคลในองค์กร บริษัทจัดหางาน หรือแม่แต่ใครก็ตามที่เข้ามายังหน้าข้อมูลของคุณ จะต้องดูเป็นสิ่งแรก และแน่นอนหากข้อมูลของคุณมีความน่าสนใจ นั่นหมายถึงคุณมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสที่ดี

ในการเขียนข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะต้องให้ความสำคัญเหมือนกับการที่คุณเขียน resume ส่งไปสม้ครงาน ที่คุณควรใช้เวลาให้มากกับการตรวจทานความถูกต้อง อ่านซ้ำไปมา หากพบว่าเขียนไม่ต่อเนื่อง ก็ปรับเปลี่ยนจนอ่านแล้วลื่นไหล จนคิดว่ามีความกระชับ เข้าใจง่าย เนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน อย่างที่ย้ำหลายครั้งว่าเปรียบเสมือน resume ไม่ใช่ CV (resume คือประวัติส่วนตัวและการทำงานอย่างกระชับ ส่วน Curriculum Vitae คือการเขียนเรื่องราวของชีวิตอย่างละเอียด เคยเรียนอะไร ทำกิจกรรมอะไรมาบ้าง) ข้างล่างนี้เป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

 • ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ 
  คุณสามารถกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งแบบ public และ private ได้ตามต้องการ โปรดจำไว้ว่า ผู้ใช้ LinkedIn ทั่วไปสามารถดูข้อมูลของคุณได้ตามค่าเริ่มต้นของ LinkedIn ดังนั้น คุณควรวางแผนให้ดีว่าข้อมูลที่คุณเขียนไว้นั้น คุณจะเปิดเผยต่อกลุ่มใด มากน้อยแค่ไหน ดูคำแนะนำการตั้งค่าได้ที่นี่
 • ใช้รูปถ่ายที่แสดงความเป็นมืออาชีพ
  เพราะรูปถ่ายของคุณจะสามารถสร้างความน่าสนใจ รูปถ่ายของคุณจะสะท้อนบุคลิกและความเป็นคุณต่อผู้พบเห็น หากเป็นไปได้ ให้คุณใช้รูปถ่ายเดียวกันนี้กับทุก social network ของคุณ เพราะนั่นเปรียบเสมือน brand ของตัวคุณเอง
 • แนะนำตัวอย่างมืออาชีพ 
  ให้ผู้ที่เข้ามายังหน้าข้อมูลส่วตัวของคุณ ได้รู้จักกับคุณ ได้รู้ถึงความสามารถ จุดเด่นของคุณตั้งแต่ย่อหน้าแรก เพื่อให้เกิดความสนใจที่จะอ่านประวัติส่วนตัวของคุณทั้งหมด โดยเฉพาะฝ่ายบุคคล และบริษัทจัดหางานที่จะไม่ยอมใช้เวลาไปกับการอ่านเนื้อหาทั้งหมด ของทุกคน แต่จะเลือกอ่านเฉพาะที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น ดังนั้นหากไม่พบความน่าสนใจภายใน 20 วินาทีแรก เขาจะข้ามไปรายต่อไปทันที ดูคำแนะนำการเขียนแนะนำตัวได้ที่นี่
 • อัพเดทข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
  ในหน้าข้อมูลส่วนตัวของคุณ ควรจะแสดงข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ โดยเฉพาะงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน ความสามารถ การฝึกอบรม และการอ้างอิงที่เกี่ยวกับงานที่คุณทำ เช่นชื่อโครงการ ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อ้างอิง

การใช้ LinkedIn ตอนที่ 1 - เริ่มต้น

การใช้ LinkedIn ตอนที่ 3 - การเชื่อมโยงบุคคล

การใช้ LinkedIn ตอนที่ 4 - หางานที่ต้องการ


  Menu