การโพสต์รูป และไฟล์วิดีโอ

ในการใช้ Facebook บนโทรศัพท์มือถือและ Tablet นั้นสะดวกในการ upload รูป/วิดีโอ และการ Check In ซึ่งอาศัยประโยชน์จากคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือและ Tablet ดังตัวอย่างบน iPhone ข้างล่างนี้

1. กดปุ่ม Photo ที่อยู่ด้านบนเพื่อเลือกว่าจะโพสต์รูปจากการถ่ายรูปใหม่ (Take Photo or Video / Choose From Library) หรือเลือกจากไฟล์รูปที่มีอยู่แล้ว ซึ่งคุณสามารถที่จะแก้ไขรูปภาพที่จะโพสต์ก่อนได้ด้วย

 


การใช้ Facebook บนโทรศัพท์มือถือและ Tabletการใช้ Facebook บนโทรศัพท์มือถือและ Tablet

 

2. คุณสามารถโพสต์ข้อความไปกับการโพสต์รูปเพื่อให้ไปแสดงในหน้า Timeline ของคุณ และหน้าข้อมูล (News Feed) ของเพื่อน ๆ คุณ
การใช้ Facebook บนโทรศัพท์มือถือและ Tabletการใช้ Facebook บนโทรศัพท์มือถือและ Tablet


Check In บน Facebook

1. กดปุ่ม Check In ที่อยู่ด้านบน คุณอาจพบข้อความขอใช้สถานที่ที่คุณอยู่ในการอ้างอิง ให้ตอบ OK ถ้าคุณต้องการใช้ Check In

การใช้ Facebook บนโทรศัพท์มือถือและ Tabletการใช้ Facebook บนโทรศัพท์มือถือและ Tablet
การใช้ Facebook บนโทรศัพท์มือถือและ Tablet 

2. เมื่อเลือกจากรายชื่อสถานที่ที่ใกล้เคียงกับจุดที่คุณอยู่ได้แล้ว คุณสามารถแนบรูปถ่าย และโพสต์ข้อความไปด้วย อีกทั้งยังสามารถ Tag (การชี้จุดที่ต้องการแสดง) เพื่อนๆคุณที่อยู่บนรูปได้ด้วย แต่คุณควรได้รับความยินยอมจากเพื่อนๆก่อนว่ายอมเปิดเผยข้อมูลของจุดที่อยู่หรือไม่
การใช้ Facebook บนโทรศัพท์มือถือและ Tablet

3. เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลนี้จะไปแสดงในหน้า Timeline ของคุณ และหน้าข้อมูล (News Feed) ของเพื่อน ๆ คุณ


Menu