ราคา Projector | July 2013
 
ACER ACER P1223          
22,900
ACER ACER P1340WX          
20,900
ACER ACER X1120H HDMI          
13,900
ACER ACER X1140A          
12,900
BENQ BENQ GP2          
17,900
BENQ BENQ MS502          
11,900
BENQ BENQ MS614          
14,900
EPSON EPSON EB-S02          
12,900
EPSON EPSON EB-S11          
13,900
EPSON EPSON EB-S12          
14,900
EPSON EPSON EB-W02          
24,900
EPSON EPSON EB-X12          
21,900
EPSON EPSON EB-X14          
23,900
HANGER HANGER PROJECTOR VERTEX LHG-07              
990
SCEEN SCREEN BOY 160x212 (100 นิ้ว)            
2,490
SCEEN SCREEN BOY 70x70 (Tripod)            
1,990
SCEEN SCREEN PROJECTOR VERTEX 70x70            
2,190
TOSHIBA TOSHIBA NPS10A            
9,900
TOSHIBA TOSHIBA NPX10A          
15,900
VERTEX VERTEX PROJECTOR HANGER LHG-05              
690

Menu