หลายต่อหลายคน คงเคยได้รับ mail ที่มี background เป็นรูปการ์ตูน หรือมีสีสรรสวยงาม และคุณทราบหรือไม่เขาทำอย่างไร ใช้โปรแกรมพิเศษอะไรหรือเปล่า วันนี้เรามีคำตอบมาบอกกันครับ

Outlook Exrpesss Stationary 

สำหรับผู้ใช้งาน Outllook Express เป็นฟรีโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows อยู่แล้ว โปรแกรมนี้จะมีคำสั่งในการส่ง mail ในรูปแบบของเราเอง โดยสามารถกำหนด background เป็นรูปภาพใด ๆ ก็ได้ โดยปกติแล้ว โปรแกรมจะมีแบบสำเร็จรูปให้เราสามารถนำไปใช้งานได้ทันที 

 


วิธีการใช้งาน
  1. เปิดโปรแกรม Outlook Express
  2. ปกติจะคลิกปุ่ม Create New แต่ถ้าต้องการใช้ Stationary ให้คลิกปุ่ม สามเหลี่ยมเล็กๆ ด้านข้าง ดังภาพประกอบ 


     
  3. คลิกคำสั่ง select stationary
  4. เลือกรูปแบบตามต้องการ 


     
  5. จากนั้นกดปุ่ม OK
  6. จะได้รูป mail ตามที่เลือกไว้
กรณีต้องการสร้างรูปแบบของตัวเอง ให้คลิกหัวข้อ Create New แทน

 


Menu