พัฒนาอีกขั้นตอง GPS บนโทรศัพท์มือถือการใช้งาน GPS แต่เดิมส่วนใหญ่ก็เป็นการนำอุปกรณ์ GPS Receiver มาเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆผ่านทาง BlueTooth? เช่น Computer หรือ PDA เป็นต้น? หรืออาจเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต USB ที่เป็นพอร์ตยอดนิยมที่มีการนำไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ SmartPhone ก็เป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งที่กำลังมาแรง ณ ขณะนี้


ส่วน GPS ติดรถยนตร์ หรือที่หลายๆ คนเรียกอุปกรณ์นี้ว่า PND (Personal Navigation Device) ก็เป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่ได้รวมแผ่นที่และระบบรับสัญญาณ GPS ไว้เป็นหนึ่งเดียว


GPS กับโทรศัพท์มือถือ


คงได้เห็นโฆษณาหรือใช้งานกันไปแล้วบ้างกันโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่รองรับการใช้งาน GPS (ระบบนำทางยอดนิยมในปัจจุบัน) บริษัทค่ายยักษ์ใหญ๋ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Nokia, BlackBerry ก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน GPS ในโทรศัพท์ของตนเองแล้วเช่นกัน? แต่อย่างไรก็ตามอยากแนะนำให้เพื่อนๆ? ระวังเรื่องการใช้งาน GPS ในโทรศัพท์มือถือ ให้ตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีด้วยว่า มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่?


Menu