สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ iPhone


วันนี้มาแนะนำคำศัพท์ที่หลายๆ คนอาจเคยได้ยิน แต่ยังไม่ทราบว่ามีความหมายอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นคำว่า Jailbreak หรือ การทำ Unlock iPhone ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร และใช้สำหรับทำอะไร? ดังนั้น เราพอสรุปรายละเอียดได้เป็น 2 หัวข้อ ดังนี้


Jailbreak?vs Unlock iPhone

Cydia iPhone

  • Jailbreak? คือการทำให้ iPhone สามารถ ติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อจาก "App Store" ของทางบริษัท Apple ซึ่งแน่นอน ต้องเสียเงินค่าโปรแกรม ซึ่งโดยปกติแล้ว iPhone ที่ผ่านการ Jailbreak จะมีไอคคอน "Cydia" หรือ "Icy" ติดตั้งอยู่ด้วย
  • Unlock iPhone? หมายถึง การทำให้ iPhone สามารถใช้โทรศัพท์และรับสัญญาณจาก Operator ในประเทศไทยได้เช่น AIS, DTAC หรือ TrueMove เป็นต้น ซึ่งโดยปกติแล้ว เครื่องหิ้วจากต่างประเทศส่วนใหญ่ จะติดปัญหานี้? (แต่สำหรับปัจจุบัน คงแทบไม่จำเป็นแล้ว เพราะประเทศก็มีตัวแทนขายแล้ว ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอีกต่อไป)

ส่วนคำว่า Cydia เป็นชื่อโปรแกรมที่พัฒนาโดย Jay Freeman หรือที่รู้จักกันในนาม ?saurik"? ซึ่งทำให้เราสามารถติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ได้นอกเหนือจากโปรแกรมเสียเงินจาก "AppStore"


Menu