โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสาร ที่มีกันทั่วบ้านทั่วเมือง บางคนถึงกับมีหลายๆ เครื่องทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างๆ กัน เพื่อทำการค้า ธุรกิจ เป็นต้น? ดังนั้น ปัญหาที่อาจเกิดกับโทรศัพท์มือถือย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน ลองมาดูคำแนะนำเบื้องต้น เวลาเกิดอุบัติเหตุกับโทรศัพท์มือถือของคุณสักนิดหนึ่ง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อ โทรศัพท์มือถือมีปัญหา?ดังนี้??

โทรศัพท์มือถือ ตกน้ำ!

ถ้าเครื่องเปิดอยู่ ให้รีบปิดทันที จากนั้นให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนทุกชนิด จากนั้น ควรส่งศูนย์บริการโดยด่วน

หน้าจอ ขึ้นข้อความ "Insert SIM Card"

สาเหตุอาจมากจาก การใส่ SIM Card ไม่ถูกต้อง ให้ปิดเครื่องแล้วลองใส่ SIM Card ใหม่อีกครั้ง หรือ อาจเกิดจาก SIM Card หรือขั้วแบตเตอรี่สกปรก ให้ทำความสะอาดบริเวณแผ่นโลหะของ SIM Card และขั้วแบตเตอรี่โดยใช้ยางลบดินสอถูเบาๆ แล้วเช็ดให้สะอาด และลองใส่ใหม่ ถ้าไม่ได้ให้ไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการมือถือของคุณได้เลย..


เสาอากาศของมือถือ

ถ้าโทรศัพท์ของคุณเป็นรุ่นมีเสาอากาศ ก็ควรหลีกเลี่ยงการถอดเสาออกโดยไม่จำเป็น และถ้าเป็นรุ่นที่เวลาใช้งานต้องดึงขึ้น ก็ควรดึงใช้งานเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ถ้าเสาอากาศหักงอ หรือหลุด ให้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะนั้นเพราะอาจทำให้ภาคส่งสัญญาณของตัวเครื่องมีปัญหาได้.. ทางที่ดีควรส่งศูนย์บริการจะดีกว่า

สำหรับโทรศัพท์ที่มีเสาในตัว ควรศึกษาให้ดีก่อนว่า ตำแหน่งของเสาอากาศนั้นอยู่ด้านซ้ายหรือขวา ของเครื่อง เวลาใช้งานก็คือหลีกเลี่ยงการวางนิ้วปิดบังตำแหน่งของเสาอากาศนั้นๆ ด้วย เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพและได้ยินเสียงที่คมชัดขึ้น


ข้อสังเกตเกี่ยวกับแบตเตอร์รี่มือถือ และการใช้งาน

ข้อสังเกต แบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตราฐาน

 • ชาร์ตเต็มแล้ว ใช้ไม่นานก็หมด
 • ชาร์ตเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม
 • โทรเข้า-ออก ยากผิดปกติ หรือโทรติดๆ ดับๆ อาจสืบเนื่องมาจากกระแสไฟไม่เพียงพอ

การใช้งานแบตเตอรี่ที่ถูกวิธี

 • ปิดเครื่องทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่
 • หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ชื้น น้ำ ความร้อนสูง หรือโดนแสงแดด
 • หลีกเลี่ยงขั้วแบตเตอรี่ใกล้แม่เหล็ก เพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
 • หลีกเลี่ยงการชาร์ตขณะที่แบตเตอรี่มีความร้อนสูง
 • หลีกเลี่ยงการชาร์ตแบตเตอรี่นานเกิน 24 ชั่วโมง
 • ควรถอดแบตเตอรี่ กรณีไม่ได้ใช้งานนานหลายๆ วัน
 • ถ้ามี ควรชาร์ตแบตเตอรี่แบบ Slow Charge
 • ควรตรวจขั้วแบตเตอรี่ว่ามีคราบหรือเปล่า ควรทำความสะอาดด้วยการนำยางลบมาลบเบาๆ

?


Menu