ท่องอินเตอร์เน็ตผ่าน Web Browser

Browser Androidการใช้งานโทรศัพท์มือถือบนระบบปฏิบัิติการ แอนดรอยด์ นั้น จุดด้อยที่เห็นได้ชัดคือ ขนาดของหน้าจอที่ค่อนข้างเล็ก ทำให้การมองเห็นเป็นไปค่อนข้างลำบาก แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้พัฒนาเองก็พยายามหาวิธีในการจัดการเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว ดังนั้น ถ้าต้องการจอภาพใหญ่ๆ ก็ไปเลือกใช้ Samsung Galaxy Tab หรือใช้ Notebook แทนจะดีกว่า อย่างไรก็ตาม เรามาดูเทคนิคในการใช้งาน Browser กันสักนิดว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรในสภาพแวดล้อมหน้าจอขนาดเล็ก

Note เพิ่มเติม Web Browser บนโทรศัพท์มือถือ แอนดรอยด์นั้น สามารถเืลือกไ้ด้หลายโปรแกรม เช่น Firefox for Android, Opera Mini, SkyFire, Dolphin ซึ่ง App เหล่านี้เป็นของฟรีด้วยครับ..

ชมวีดีโอ ทิปการใช้ Browser บน Android

ข้อสังเกตจากวีดีโอ แนะนำการใช้ Browser

  • แตะ่แตะ (แตะ 2 ครั้งที่หน้าจอ) เป็นการย่อ-ขยายหน้าต่าง
  • สามารถเลือก Add to Favorite
  • สามารถ copy และ paste ได้
  • สามารถเปิดเว็บ มากกว่าหนึ่งได้ในคราวเดียวกัน (Mulitasking)
  • สามารถเปิดไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้

ทิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Browser

สำหรับผู้ใช้งานแอนดรอยด์ ที่เวอร์ชั่นต่ำกว่า 2.2 จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดไฟล์วีดีโอ Flash น่ะครับ ดังนั้น ถ้าต้องการเปิดไฟล์สามารถเลือก download App Browser ที่รองรับ Flash แทนได้ครับ..

?


Menu