iOS Mobile

iPhone อีกหนึ่งโทรศัพท์มือถือที่น่าใช้งานที่สุดในยุคนี้ ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS จากค่ายยักษ์ใหญ่ Apple ที่มีทั้งเครื่องเล่น MP3 ที่เรียกว่า iPod และ iPad Tablet  ที่มีสถาปัตยกรรมทางด้านระบบปฏิบัตการตรงกันข้ามกับ Android เลยทีเดียว แต่ก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าค่ายไหนดีกว่ากัน เพราะต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และความพอใจส่วนบุคคล 

Menu