สำหรับผู้ใช้ iPod ทุกท่าน


วัตถุประสงค์หลักของการใช้ iPod ก็คือการฟังเพลง ดังนั้นเสียงที่ออกมาจากลำโพงบน iPod จะมีผลอย่างยิ่งกับหูของคนเรา ดังนั้น เราคุณเป็นผู้ปกครองที่ซื้อ iPod ให้กับลูกๆ หลานๆ ของคุณ คุณก็ควรเอาใจใส่โดยการควบคุมความดังของเสียงบน iPod ได้ โดยป้องกันไม่ให้มีการเปิดเสียงดังจนเกินไป ซึ่งแน่นอนอาจทำให้หูอื้อ หรือมีปัญหาได้ในอนาคต

จำกัดความดังของเสียง


เราสามารถกำหนดค่าใน iPod เพื่อให้ควบคุมความดังของเสียงได้ โดยเข้าไปที่หัวข้อเกี่ยวกับ Volumn Limit โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

  1. เลื่อนไปที่หัวข้อ Settings
  2. เลือกหัวข้อ Volumn Limit
  3. เลื่อนไปตำแหน่งเสียงสูงสุดที่ต้องการ
  4. กดปุ่ม ตรงกลาง
  5. แค่นี้โปรแกรมก็จะจำกัดความดังของเสียงไม่เกินที่คุณกำหนดแล้ว

ถึงแม้ว่าในส่วนของการควบคุมความดังของเสียงนี้ จะไม่สามารถป้องกันการเข้าถึง หรือล็อกไม่ให้คนอื่นๆ เข้าได้ แต่อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันอุบัติเหตุในการใช้งาน หรือเผลอไปเปิดเสียงดังจนสุดได้เช่นกัน
?


Menu