สำหรับผู้ใช้งาน iPhone ทุกท่านโปรทราบ

เพื่อให้โทรศัพท์มือถือ iPhone มีการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ เราจำเป็นจะต้องมีการ upgrade โปรแกรมควบคุมเครื่องของ iPhone เช่นเดียวกัน ซึ่งเราสามารถ upgrade ผ่านทางเว็บไซต์ของ Apple.com ได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆ ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPod, iPod Nano, iPod Touch?เป็นต้น

อุปกรณ์ทีจำเป็นต้องมีในการ upgrade โปรแกรม

iPhone USB Cable

  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac OS
  • สาย Cable สำหรับเชื่อมต่อ iPhone กับ USB Port
  • โปรแกรม iTunes เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด download ได้ที่ www.apple.com/itunes
  • iPhone

ขั้นตอนการ upgrade โปรแกรมใน iPhone

  1. ต่อสาย USB ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ iPhone
  2. โปรแกรม iTunes จะเปิดอัตโนมัติ ถ้าไม่เปิดให้ดับเบิลคลิกไอคอน iTunes
  3. หัวข้อ Devices ด้านซ้ายมือ ให้คลิกเลือก iPhone ของคุณ
  4. ทีหน้าต่างตรงกลาง จะเห็นปุ่ม "Check for Update"
  5. คลิก Download and?Install

แค่นี้ โทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณก็จะเพิ่มความสามารถได้ทัดเทียมรุ่นใหม่ๆ แล้ว (เฉพาะบาง Features)? แต่สำหรับผู้นำเข้า iPhone เข้ามา คงต้องสอบถาม และตรวจสอบให้ดีก่อนการ upgrade น่ะครับ..

 


Menu