เปิดเพลงฟังใน iTunes ได้อย่างไร

  1. เปิดโปรแกรม iTunes
  2. เปิดเพลงจาก Library โดยการคลิก Music
  3. คลิกเลือกเพลงที่ต้องการ
  4. ถ้าต้องการดู Visualizer ให้คลิกเมนู View เลือก Show Visualizer หรือกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ Ctrl+T
  5. View Visualizer

  6. ถ้าต้องการปรับแต่งเสียง ให้คลิกเมนู View เลือก Show Equalizer

  7. Equalizer iTune

  8. การควบคุมเสียง การเปิดปิดเพลง ให้คลิกที่สัญลักษณ์ด้านบน (ซ้ายมือ)

สำหรับการเปิดเพลงจากแผ่น CD Audio สามารถใส่แผ่น CD ได้เลย ถ้าโปรแกรม iTunes ไม่เปิดอัตโนมัติ ก็สามารถเปิดโปแกรม iTunes แบบปกติได้เช่นกัน

?


Menu