วิธีแก้ปัญหา Line บน iPad ต้อง Login ทุกครั้งหากใครพบปัญหาเวลาเข้า Line บน iPad แล้วต้อง login ทุกครั้ง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นปัญหาที่เกิดใน version หลัง ๆ ของ Line ที่มีผลกับ version ของ iOS 10.x  โดยอาจมีการเปลี่ยนเครื่อง iPad หรือเปลี่ยนเบอร์ ย้าย Line ฯลฯ เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งทาง it-guides ได้ทดสอบแล้วหาวิธีแก้ไขง่าย ๆ ตามนี้

วิธีการ:

1. เข้าโปรแกรม Line บน iPad
2. แตะที่ Sign up
วิธีแก้ปัญหา Line บน iPad ต้อง Login ทุกครั้ง
 
3. แตะที่ Sign up อีกครั้ง
วิธีแก้ปัญหา Line บน iPad ต้อง Login ทุกครั้ง
 
4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ Line
5. แตะที่ Verify phone number
วิธีแก้ปัญหา Line บน iPad ต้อง Login ทุกครั้ง
 
6. แตะที่ OK เพื่อรับ code ที่จะส่งไปทาง SMS เข้าโทรศัพท์มือถือ
วิธีแก้ปัญหา Line บน iPad ต้อง Login ทุกครั้ง
 
7. ใส่ code เลข 4 ตัวที่ได้
8. แตะที่ Next
วิธีแก้ปัญหา Line บน iPad ต้อง Login ทุกครั้ง
 
9. แตะที่ Log in to existing account เพื่อเลือกว่าเราจะใช้ email ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว
วิธีแก้ปัญหา Line บน iPad ต้อง Login ทุกครั้ง
 
10. ใส่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ แล้วแตะที่ OK (ดูให้ดี อย่าสับสนนะครับ)
11. โปรแกรมจะมีข้อความว่า จะไปลบข้อมูล chat บนเครื่อง (เข้าใจว่าเป็นบนโทรศัพท์มือถือ) ตรงนี้สำคัญ!! ให้แตะที่ Cancel เท่านั้น
วิธีแก้ปัญหา Line บน iPad ต้อง Login ทุกครั้ง
 
12. โปรแกรมจะกลับมาที่หน้า Login (ถ้าไม่มา ก็ให้เรียกโปรแกรมขึ้นมา) คราวนี้ Login ด้วย email แล้วลองทดสอบ เข้า-ออกโปรแกรม Line จะพบว่าไม่ต้อง Login อีกต่อไป
วิธีแก้ปัญหา Line บน iPad ต้อง Login ทุกครั้ง
 
 

Menu