ปกติคุณโอนย้ายข้อมูลบน iPhone ด้วยวิธีใด

เพื่อให้การใช้งาน iPhone มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สามารถใช้งานง่ายๆ เหมือนกับการใช้ Flash Drive (ในส่วนของการโอนย้ายข้อมูล)? วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมที่จะช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริง ด้วยโปรแกรม "iPhone Explorer" ที่จะแปลง iPhone ของคุณเป็น Flash Drvie

iPhone Explorer


iPhone Explorer

  • สนใจ download iPhone Explorer ขนาดไฟล์ 555 KB
  • รองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows / Mac

ความสามารถของ iPhone Explorer

  • 100% iPhone Explorer สำหรับ Windows และ Mac
  • รองรับการใช้งาน Drag?and Drop
  • ง่ายๆ ในการโอนย้ายไฟล์
  • รับรองการสร้าง ลบและแก้ไขไฟล์
  • รองรับการใช้งานกับ iPhone และ iPod Touch
  • แปลง iPhone ของคุณเป็น Flash Drive

คำแนะนำเพิ่มเติม iPhone Explorer

ไม่ควรทำการลบไฟล์ใดๆ ที่คุณไม่รู้จัก และไม่แน่ใจ เพราะอาจทำให้ iPhone ของคุณมีปัญหาได้

 


Menu