วิธีล็อคให้เล่น App ที่กำหนดเท่านั้นใน iPad มีคำสั่งหนึ่งที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากคือ Guided Access ที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดให้ใช้เฉพาะ App ที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น หากต้องการให้เด็กเล่นได้เฉพาะ App ของเด็กที่เรากำหนด หรือให้เพื่อนเราดูเฉพาะรูปใน Photo ได้เท่านั้น โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีการเข้าไปในส่วนอื่น ๆ เช่นเดียวกับตาม Shop ที่เปิด App ค้างไว้เพื่อการแสดง โดยไม่อนุญาตให้ออกจาก App มาดูวิธีการควบคุมตามนี้

วิธีการ:

1. เข้า Settings, เลือก Accessibility
2. เขาไปที่ Guided Access 
Settings - Accessibility - Guided Access
 
 
3. เปิดการทำงานของ Guided Access แล้วเข้าไปกำหนดรหัสที่ต้องการใช้ควบคุมที่ Passcode Settings
Tips: รหัสที่ใช้ควบคุมนี้ ควรต่างจากรหัสที่ใช้เปิด iPad เพราะเราสามารถบอกรหัสเปิด iPad ให้ผู้ใช้สามารถใช้ iPad ได้ตลอดเวลา แต่ทุกครั้งที่เข้า iPad ก็จะสามารถใช้เฉพาะ App ที่กำหนดได้เท่านั้น
 
Settings - Accessibility - Guided Access
 
 
Guided Access - Set Passcode
 
 
4. เมื่อตั้งค่าแล้ว ให้ออกจาก Settings ไปเปิด App ที่ต้องการควบคุม หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Home 3 ครั้ง ติดๆกัน เพื่อเข้าสู่โหมดการควบคุม ให้แตะที่ Start ทางมุมบนขวามือ (รูปตัวอย่างแสดงคำว่า Resume เพราะเกิดจากการแต่ะปุ่ม Home 3 ครั้ง ติดๆกัน หลังจากที่ Start ไปก่อนแล้ว)
Guided Access - Start
 
 
5. หลังจากที่ Start แล้ว iPad เครื่องนี้จะเล่น App ที่อยู่ในการควบคุมนี้ได้เท่านั้น หากมีการกดปุ่ม Home เพื่อจะออกจาก App จะมีข้อความแจ้งเตือน และไม่สามารถออกจาก App นี้ได้
วิธีล็อคให้เล่น App บน iPad ที่กำหนดเท่านั้น
 
 
6. หากมีการกดปุ่ม Home 3 ครั้งติดๆกัน จะต้องใส่รหัสควบคุม (คนละชุดกับรหัสที่ใช้เปิด iPad) จึงจะออกจาก App ได้
วิธีล็อคให้เล่น App บน iPad ที่กำหนดเท่านั้น
 
 
7. หากใส่รหัสควบคุมถูกต้อง จะสามารถยกเลิกการควบคุมได้ หรือเข้าไปกำหนด Options ต่างๆ เพิ่มเติได้อีก เช่น  การตั้งเวลาควบคุม
Guided Access - Options

Menu