อีกหนึ่งประโยชน์ของ iPhone 4

นอกเหนือจากการใช้งานโทรศัพท์ที่เป็นพื้นฐานแบบธรรมดาของ iPhone 4 ยังสามารถ download App ต่างๆ มาติดตั้งและใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก ทั้งนี้ขึ้นกับ App ที่เรา download หรือเลือกซื้อมาติดตั้ง

แปลง iPhone 4 เป็น ไฟฉาย

เนื่องจากตัว?iPhone 4 เองมี Flash ให้ด้วย ดังนั้นถ้าเราสามารถเปิด Flash ให้สว่างตลอด ก็ไม่แตกต่างจากไฟฉายเท่่าไหร่?หลายๆ คนอาจใช้วิธี download โปรแกรมมาติดตั้งและเพื่อเพิ่มความสามารถนี้ แต่วันนี้จะมาแนะนำการประยุกต์ใช้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแต่อย่างใด

ขั้นตอนการแปลง iPhone 4 เป็น ไฟฉาย

  1. เปิดการใช้งานกล้องถ่ายรูป
  2. เลือกโหมดเป็นการถ่ายวีดีโอ
  3. แตะด้านบนของหน้าจอ (ซ้ายมือ)
  4. เลือกคำสั่ง ON
  5. แค่นี้ก็สามารถใช้งาน iPhone 4 เป็นไฟฉายแล้วครับ

?ดูตัวอย่างการแปลง iPhone 4 เป็นไฟฉายในรูปแบบวีดีโอ


Menu